Opschaling

Er zijn altijd zorginnovaties die het lokaal goed doen, maar hun potentie om op te schalen nog niet waarmaken. Er bestaan een aantal tools die je kunnen helpen opschalen. Ook wordt er vanuit de overheid ondersteuning geboden om lokaal succesvolle vernieuwingen naar een hoger plan te tillen.

Wat is opschalen?

Opschalen is het proces waarbij een innovatie, die zich heeft bewezen, op grotere schaal wordt toegepast. Denk aan een schaalvergroting van één locatie naar de hele regio, of aan het breed verspreiden van consumentenproducten op het terrein van preventie. Bij opschaling kan het dus om heel verschillende zaken gaan. Van nieuwe producten introduceren tot sociale innovatie tot het breed uitzetten van nieuwe technologie.

Opschaling is teamwork

Opschaling is implementatie in het groot. De vernieuwing moet ‘als nieuw’ geïmplementeerd worden op andere plekken en in andere settings. Dit is een complex en continu proces, dat steeds weer andere keuzes en andere accenten vergt.

De belangrijkste praktijkles: opschalen is teamwork. Het vergt een bonte mix van verschillende rollen en expertises. In dit onderdeel van de kennisbank werken we die rollen uit. Wanneer draait een team echt goed? Als elk teamlid zijn rol goed kent en uitvoert. En als jij de spil bent die zorgt dat de teamleden hecht met elkaar verbonden zijn.