Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

De zorgaanbiedersroute

Dit is de route die u het beste kunt bewandelen als u een toepassing ontwikkeld heeft die direct voordeel biedt voor een zorgaanbieder. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlening er efficiënter door wordt, er een concurrentievoordeel ontstaat of omdat een gewenst imago wordt versterkt. De zorgaanbieder zal uw product uiteindelijk gaan inkopen. Om zorgaanbieders te laten betalen voor uw product is het van belang dat u kunt aantonen dat de innovatie aansluit bij hun behoefte en financieel interessant is.

Bedenk goed welke zorgaanbieders uw klant zijn. Grote zorgaanbieders beschikken namelijk over eigen middelen om in innovatie te investeren. Bij kleine zorgaanbieders of zelfstandige professionals is dat moeilijker. Dan moet het product al af zijn.

Grote zorgorganisaties lijken interessanter, maar dit kan ook voor vertraging zorgen. Hou er rekening mee dat binnen de organisatie van ‘de zorgaanbieder’ verschillende partijen bestaan die iets over uw toepassing te zeggen hebben. De volgende rollen kunnen vertegenwoordigd zijn:

 • De investeringsbeslisser, bijvoorbeeld een maatschap of het bestuur van een zorginstelling.
 • De gebruikers van een toepassing: medisch specialisten en/of verpleegkundigen.
 • Een ICT-afdeling die nieuwe systemen en applicaties moet integreren en onderhouden.
 • Een afdeling inkoop die specifieke eisen kan stellen aan nieuw product.

Tips

 • Door deze interne partijen in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van uw toepassing te betrekken kan sneller draagvlak worden gecreëerd.
 • Het is belangrijk dat zorgverleners - en daarmee ook hun patiënten of cliënten -  enthousiast zijn over uw toepassing. Die moet bij voorkeur een urgent probleem oplossen dat gevoeld wordt door de zorgverlener en/of de zorginstelling.
 • Ontwikkel dit soort toepassingen dan ook samen met een zorginstelling of zorgverlener (co-creatie). Dit bevordert herkenning en acceptatie bij de doelgroep.
 • Zorgverleners werken volgens richtlijnen en standaarden die ze binnen hun eigen beroepsgroep afspreken. Om draagvlak te krijgen bij zorgverleners is het van groot belang om aan te sluiten bij deze kwaliteitseisen. Neem contact op met beroepsverenigingen of wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners om dit te bespreken.

De zorgaanbieder kan overtuigd worden door:

 • Een sterke visie op een herkenbare uitdaging of problematiek waar hij mee te maken heeft.
 • Een uitgewerkte en onderbouwde business case (link naar Vraag en antwoord 3) voor de geboden oplossing.
 • Praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten opgedaan in pilots.
 • Wetenschappelijk onderbouwde effecten van een nieuwe toepassing. Kijk voor meer informatie over onderzoek ook bij Onderzoek en ontwikkeling (link naar hoofdstuk Onderzoek & ontwikkeling).

Tip

 • Inventariseer bij een zorgaanbieder welke argumenten steek houden, overleg welke bewijslast die argumenten kan ondersteunen en hoe die bewijslast verzameld zou moeten worden. 
 • Een zorgaanbieder moet worden overtuigd door een sterke visie op herkenbare problematiek, liefst in combinatie met een goed onderbouwde business case voor de aangedragen oplossing. 
 • Als u een product voor zelfstandige zorgverleners heeft ontwikkeld, dan zal u veel tijd kwijt zijn aan de marketing & sales. Probeer daarom de beroepsvereniging mee te krijgen en in te zetten als marketingkanaal.
 • Meestal zijn meerdere spelers betrokken bij een innovatie. Voor al deze spelers moet de innovatie meerwaarde hebben. Zorg ervoor dat u inzicht heeft in de kosten en baten voor alle spelers.
 • U zal in het algemeen veel zaken zelf moeten organiseren: financiering, promotie en distributie.

Annelies Aalderink heeft samen met een IT-bedrijf een digitaal triage systeem voor de Spoedeisende Hulp (SEH) ontwikkeld. Hierdoor worden patienten automatisch op basis van hun urgentie gekoppeld aan de juiste zorgverlener. Ze heeft het systeem in samenwerking met een SEH-verpleegkundige ontwikkeld. De werkgever van de verpleegkundige is geinteresseerd en wil het systeem voor een aantal maanden uitproberen. Ze stelt een deel van haar innovatiebudget ter beschikking om een pilot op te starten. Tijdens de pilot wordt uitgetest of de werkprocessen verbeteren door het systeem. Daarnaast stelt ze een business case op die beschrijft welke voordelen het systeem oplevert voor een ziekenhuis, de betrokken artsen en de SEH-afdeling.