Ondersteuning

Er zijn altijd zorginnovaties die het lokaal goed doen, maar hun potentie om op te schalen nog niet waarmaken.

Onder de noemer ā€˜Fast track e-Healthā€™ vind je ondersteuningsinitiatieven die je (alsnog) kunnen helpen opschalen.

Ook de overheid maakt zich sterk om lokaal succesvolle vernieuwingen naar een hoger plan te tillen.Ā Om impactvolle e-Health-toepassingenĀ breed op te schalen, bestaat er ondersteuning langsĀ verschillende lijnen.

1. SEED Capital

Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Dankzij de Seed Capital regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

2. Financieringsmogelijkheden

3. Informatie en tools