Ondersteuning

Er zijn altijd zorginnovaties die het lokaal goed doen, maar hun potentie om op te schalen nog niet waarmaken.

Onder de noemer ‘Fast track e-Health’ vind je ondersteuningsinitiatieven die je (alsnog) kunnen helpen opschalen.

Ook de overheid maakt zich sterk om lokaal succesvolle vernieuwingen naar een hoger plan te tillen. Dat kan zijn in ‘Health Deals’, waarin wordt samengewerkt met andere (ook private) partijen.

Opschalen van e-Health: versnellen en verbeteren is focus voor 2018

Het ministerie van VWS ondersteunt MKB-ondernemers bij het breed opschalen van goede, impactvolle eHealthinitiatieven. Veelbelovende marktklare producten blijven nu te vaak op lokaal niveau ‘hangen’, omdat het voor innovatieve ondernemers lastig is om financiers en ‘launching customers’ te vinden.

Om impactvolle eHealth-toepassingen alsnog breed op te schalen, bestaat er ondersteuning langs drie verschillende lijnen.

1. SEED Capital

Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Dankzij de Seed Capital regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

De tender 2018 was geopend van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018. Het budget was € 24 miljoen. Lees meer over deze tender in de Staatscourant
 

2. Financieringsmogelijkheden

3. Informatie en tools