Planvorming

In de planning van jouw implementatie breng je ambities ten aanzien van jouw zorginnovatie in kaart. Ook neem je de impact van de verandering op gebruikers, middelen en de organisatie daarin mee.

Aan het eind van de planningsfase weet je precies wat er nodig is om jouw visie tot leven te brengen. Ook heb je de kosten helder in kaart en weet je welke inzet nodig is om te implementeren.