Mijn innovatie kan de markt op

Wie de patiënt vanaf het begin betrekt, creëert een stevig draagvlak voor het gebruik van de innovatie in het dagelijks leven. Of in de praktijk van professionals.

Tevreden patiënten – en mantelzorgers en zorgverleners – zijn de beste ambassadeurs voor je innovatie. Maar deze loyaliteit vraagt om investeren in je relaties. Stel jezelf steeds de vraag: what’s in it for them?

Waarom zou ik meewerken?

What’s in it for them? Het is belangrijk dat de patiënt weet waarom hij meewerkt en wat er met zijn bijdrage wordt gedaan. Het is een kwestie van halen én brengen. Natuurlijk: als de innovatie slaagt, wordt de patiënt er ook beter van. Maar ook het samenwerkingsproces zélf moet iets opleveren. Dat begint met het samen vaststellen van de doelen van het proces. Dat maakt alle betrokkenen samen verantwoordelijk en zorgt voor een gedeeld gevoel van succes als het lukt. Houd het doel haalbaar, maar leg er ook ambitie in. De patiënt wordt zo van ‘meedenker’ tot serieuze  samenwerkingspartner.

Blijf aangehaakt bij elkaar.

Vernieuwen is een kwestie van vallen en opstaan, volhouden, en samen met betrokken patiënten bedenken hoe je weer verder kunt. Beschouw het innovatieproces als een gezamenlijk traject en zet in een tijdlijn wanneer patiënten iets kunnen verwachten. Zoals: een uitnodiging voor een bijeenkomst, of documenten om te becommentariëren. 

Bespreek samen hoe je elkaar in de tussentijd op de hoogte houdt en hoe iedereen betrokken blijft. Plan evaluatiemomenten en beoordeel met elkaar of je nog op de goede weg zit. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Welke factoren belemmeren het proces? Wat kan helpen om bij te sturen?

Maak participerende patiënten serieus deel van het ontwikkelteam.

Maak een functieprofiel van participerende patiënten. Hierdoor word je gedwongen om scherp te blijven formuleren wat de patiënt kan en gaat bijdragen aan de innovatie en kun je daar gericht op werven. De daadwerkelijke bijdrage is dan ook serieuzer: niet alleen aanschuiven, maar echt meewerken. Houd eventueel vooraf ‘sollicitatiegesprekken’, en tussendoor ‘functioneringsgesprekken’, om met de patiënten te evalueren hoe het gaat en hoe de samenwerking (co-creatie) nog beter kan. Op deze manier neem je de inbreng van patiënten serieus, en kun je ook eisen stellen aan die inbreng. Zo kun je tot een optimale samenwerking komen en daarmee tot een optimaal resultaat.

Innovatie vraagt keuzes van organisaties in zorg en welzijn.

Hanna Schoenmakers van Dytter: ‘Geef patiënten de regie. Laat ze zelf bepalen van wie, waar en op welk tijdstip zij zorg of ondersteuning willen ontvangen. Hiermee geeft Dytter de regie terug aan de zorgvrager. Dit is een nieuwe manier die aansluit bij nieuwe zorgbehoeften. Mensen veranderen en daar moet de manier van zorg organiseren bij aansluiten. Dytter doet dit met een platform waar zorgvragers en zorgverleners elkaar kunnen zoeken en boeken, zie ook ons filmpje met uitleg.’ 

Hanna vraagt: nieuwe contacten en ervaringen van anderen met het betrekken van zorgvragers bij het vernieuwen van zorg.

Hanna biedt aan: een oplossing voor de actuele vraagstukken in de zorg door middel van een platform dat de regie aan zorgvragers geeft.

Contact Hanna Schoenmakers: hanna.schoenmakers@dytter.com