Herijken en doorontwikkelen

Als je de toepassing gaat opschalen naar andere afdelingen, onderzoek dan altijd of de resultaten van de implementatiefasen 1 tot en met 3 volledig herbruikbaar zijn, of dat gedeeltelijke herziening nodig is om ze passend te maken.

Het is van belang om deze fasen kort door te lopen om medewerkers te laten ontdekken waarom de betreffende zorgtechnologie ook voor hen waardevol kan zijn. Gebruik het eerdergenoemde procesdocument waarin wordt bijgehouden welke beslissingen zijn genomen en wat de onderliggende argumenten waren voor het nemen van deze beslissingen.

De ervaring leert dat er vaak kleine aanpassingen nodig zijn om digitale zorgoptimaal geschikt te maken voor een andere afdeling. Wees open voor suggesties voor aanpassingen, maar blijf kritisch over mogelijke gevallen van het 'Not Invented Here'-syndroom door regelmatig te vragen hoe onoverkomelijk de wens voor aanpassing is. Het kan ook helpen om eerst de resultaten van de praktijkervaring af te wachten voordat eventuele aanpassingen worden gedaan.

Ter geruststelling: het opnieuw doorlopen van het innovatie- en implementatieproces kost doorgaans veel minder tijd dan het initiële proces. Afgezien van opschalen is het natuurlijk verstandig om te blijven onderzoeken waar verdere ontwikkeling nuttig kan zijn.