Toegankelijkheid

We willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Onderzoek uitgevoerd in januari 2024

Op 13 januari 2024 is een onderzoek naar de toegankelijkheid van deze website afgerond. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA. Download het onderzoeksrapport digitale toegankelijkheid.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

Onderdelen waarop de site niet voldoet

Een deel van de pdf’s is niet helemaal toegankelijk. De pdf’s voldoen wel aan minimale eisen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.