Uitvoering en evaluatie

In de voorgaande fase is de techniek gebruiksklaar en de organisatie startklaar gemaakt voor een pilot. In deze fase ervaar je het gebruik van zorgtechnologie en de toepassing van kennis, vaardigheden en werkprocessen in de praktijk.

Belang van uitvoering en evaluatie

Naast het belang van ontwikkeling zijn de uitvoering en evaluatiemomenten ook van onschatbare waarde. Hoe wordt bijvoorbeeld de beoogde toegevoegde waarde van digitale zorg in de praktijk ervaren? Door de cliĆ«nt, de medewerkers, de organisatie? Dat is de belangrijkste vraag in deze fase. Hiermee kun je evalueren en bijschaven. Dit vraagt meerdere iteratiesĀ van evaluatie en aanpassing van de zorgtechnologie, werkprocessen, kwaliteit en persoonlijk functioneren.