Kennisbank

Opschalen doe je met elkaar

Wie in z’n eentje de revolutie in het zorgdomein wil ontketenen, kan maar beter meteen rechtsomkeert maken. Een zorgvernieuwer die een netwerk weet op te bouwen – met zorgprofessionals, verzekeraars, financiers, cliënten, patiënten, onderzoekers en vooral ook andere zorgvernieuwers – komt veel verder. De zorgvernieuwer als verbinder, dus.

Expertises bij elkaar brengen

Netwerken is essentieel om verschillende expertises met elkaar te kunnen verbinden. Je moet van alles wat hebben: commercieel talent, ondernemerszin, kennis van verandermanagement, weten hoe de zorg werkt, zicht op relevante onderzoeksdesigns, organisatorische en strategische capaciteiten, inzicht in gedragsverandering.

Alleen in een team zijn al deze expertises en eigenschappen bij elkaar te brengen. Bouw dus aan een team van mensen met verschillende achtergronden. En blijf zoeken naar specifieke expertises die het team kunnen verrijken.

Alle ‘talen’ beheersen

Een goed lopend opschalingsteam koppelt de ‘ondernemer’ aan de ‘onderzoeker’. Het krijgt de ‘verandermanager’ aan tafel met de ‘projectmanager’. En zorgt dat ook de ‘docent’ een duidelijke rol heeft.
Samenwerken aan zorgvernieuwing vraagt van de teamleden dat zij ook zelf goed kunnen netwerken en uitstekend kunnen luisteren (en dus ook de verschillende ‘talen’ binnen het team verstaan). Door samen de gemeenschappelijke doelen te benoemen, blijven teamleden elkaar motiveren en inspireren.

Enthousiaste zorgvernieuwers denken soms dat ze in hun eentje de (zorg)wereld kunnen veranderen. De ervaring leert dat het zo niet werkt. Juist vanwege de complexiteit van de zorgmarkt is samenwerken essentieel en moet je dit echt doelgericht organiseren.
Veel meer informatie vind je in de SamenwerkingsGIDS en in Kennisbank-onderdeel ‘Samenwerking’. Ook de OpschalingsGIDS bevat een uitgebreid thema ‘Samenwerking’, met handige tools en lessen uit de praktijk. Bijvoorbeeld:

·       Betrek een bedrijf of een andere private partij door het benadrukken van het maatschappelijk belang van een innovatie. Zo’n partij kan in een samenwerking laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord bezig is.

·       Wijs op de groeimogelijkheden die innoveren biedt, zeker bij de ontwikkeling van een ingewikkeld product. Een private partij kan een technologische voorsprong opbouwen door daaraan mee te doen.

Kijk voor nog meer handige tips in de OpschalingsGIDS op pagina 43.

Een goede verbinder beschikt over een groot aantal competenties. Hij kan goed luisteren, observeren, analyseren, relateren en reflecteren. Hij wisselt makkelijk van perspectief en weet te relativeren. Hij is een kei in motiveren, inspireren en draagvlak creëren. Verbinden betekent het managen van verschillen. Tips en trucs vind je in de OpschalingsGIDS.

Als zorgvernieuwer heb je te maken met vele partijen: zorgorganisaties, zorgverzekeraars, overheden, politiek, burgers, cliënten en patiënten. Het is belangrijk om hun onderlinge relaties en verschillende rollen te leren kennen.
De drie belangrijkste partijen: 1. de patiënt/cliënt/consument, 2. de zorgaanbieder en 3. de zorgverzekeraar of andere financier (zoals de gemeente). Deze partijen heb je altijd nodig om vernieuwing succesvol te laten landen in de zorg. Hier vind je een lijst van mogelijke samenwerkingspartners, met een uitleg over hun rol en positie in het zorgveld.

Neem de tijd voor het opbouwen van samenwerkingsrelaties. Probeer helder te krijgen wat iedereen wil, hoe mensen willen samenwerken, en welke belangen je kunt onderscheiden. Bouw zorgvuldig aan een onderlinge vertrouwensrelatie en investeer in een gedeeld gevoel van maatschappelijke relevantie van de innovatie. Aan een gemeenschappelijke ambitie willen mensen graag (blijven) bijdragen. In de opbouwfase is intensieve communicatie een must, ook op het informele vlak. Hier vind je een nadere uitwerking van verschillende acties rond netwerken en samenwerken.

Het is altijd goed om gedurende het opschalingsproces te blijven zoeken naar specifieke expertise die het team kan verrijken. Dat doe je bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij platforms die werken met een mentorsysteem, zoals Rockstart en ZorgInnovatie.nl. Of door persoonlijke (peer-to-peer) ondersteuning te zoeken bij een ervaren zorgondernemer in de zorg. Die vind je vaak in regionale netwerken van ondernemers en zorgvernieuwers. Andere bronnen: de agenda van het Ondernemersplein en de agenda voor netwerkbijeenkomsten op deze site. Meer tips vind je in de OpschalingsGIDS.

Zorgvernieuwer opschaling