Implementatie-tools

We raden aan om te starten met het opstellen van een implementatieplan, bijvoorbeeld met dit sjabloon dat door ZonMw is ontwikkeld. Bepaal je doelen, analyseer de interventie, de doelgroepen en de context. Vervolgens kies je strategie√ęn op verschillende niveaus: individueel (micro), organisatorisch (meso) en systeem (macro). Het is essentieel om meerdere communicatiekanalen te gebruiken tijdens het proces.

Je kunt implementatie-expertise inschakelen (bijvoorbeeld regelmatig via de regeling voor implementatie- en opschalingscoaching). Gedurende de uitvoering zal je merken dat het plan continu aangepast moet worden. Flexibel en co-creatief te werk gaan is de sleutel. Door co-creatie vergroot je de betrokkenheid van je stakeholders. Het besef van urgentie en eigenaarschap is een belangrijk uitgangspunt voor implementatie.

Werken in korte cycli, actiegericht met kleine stappen, met lokale aanpassing van de interventie zijn de trends. En aandacht hebben voor het stoppen met oude werkwijzen, oftewel de-implementatie. Ten slotte: reserveer voldoende tijd en middelen voor de implementatie!

Het implementatieproces vormgeven

Zicht op het implementatieproces

Inspiratie opdoen

Netwerken

Implementatiekennis