Kennisbank

Hoe ga je om met persoonlijke gegevens?

Veel innovaties in de zorg richten zich op eHealth en het ontwikkelen van online tools voor patiënten of zorgverleners. Denk aan instrumenten om een patiënt inzicht te geven in het eigen dossier. Of aan apps om de gezondheid of aandoening te managen. Daarmee worden ook persoonsgegevens verzameld en uitgewisseld. Hiervoor gelden wettelijke randvoorwaarden. Hoe ga je daarmee om en welke ervaringen hebben anderen hiermee?

 

Zorg voor innoveren over wet- en regelgeving

In de kennisbank vind je informatie over relevante wet- en regelgeving bij zorgvernieuwing. Onder de tab ‘Wetten buiten de zorg’ tref je onder meer informatie aan over de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin staat hoe je met deze gegevens moet omgaan. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om moderne beveiligingstechnieken te gebruiken. Ook moet toegang worden beperkt, zeker bij opslag en uitwisseling van medische gegevens. 

Zorgvernieuwer patiënt