Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

Extra: Hoe ga je om met persoonlijke gegevens?

Veel innovaties in de zorg richten zich op eHealth en de ontwikkeling van online tools voor patiënten of zorgverleners. Denk aan toepassingen om patiënten inzicht te geven in het eigen dossier of apps om de gezondheid of je aandoening te managen. Daarmee worden ook persoonsgegevens verzameld en uitgewisseld, waarvoor wettelijke randvoorwaarden gelden. Welke ervaringen hebben anderen hiermee?

Zorg voor innoveren over wet- en regelgeving

In de Kennisbank van Zorg voor innoveren is veel informatie te vinden over relevante wet- en regelgeving bij zorgvernieuwing. Onder de tab ‘Wetten buiten de zorg’ staat onder meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens, waarin de regels staan hoe met deze gegevens moet worden omgegaan. Zo is er bijvoorbeeld de plicht om moderne beveiligingstechnieken te gebruiken. Ook moet toegang worden beperkt, zeker bij opslag en uitwisseling van medische gegevens.

Tips uit de praktijk

De onderstaande tips komen voor een belangrijk deel van collega-zorgvernieuwers die betrokken zijn bij het thema patiëntenparticipatie.

Tip: Omgang met persoonlijke dossiers vergt grote zorgvuldigheid

Tip: Betrek patiënten bij de implementatie van een online tool

Bekijk hier meer tips