Belang van planvorming

Het maken van een planning en het uitvoeren van een impactanalyse toont wat een succesvolle implementatie vraagt op het gebied van tijd, mensen en middelen. Dit doe je door expliciet te maken welke doelen en verwachtingen er zijn, wat de implementatie van iedereen vraagt, hoeveel tijd en geld het kost en welke inzet van wie, wanneer nodig is. Daarmee voorkom je dat de potentie van de innovatie en de gedane investeringen snel teniet worden gedaan door de waan van de dag.