Samenwerkingspartners

Om zicht te krijgen op alle mogelijke samenwerkingspartijen bij het ontwikkelen van een zorgvernieuwing is het belangrijk om de partijen in het zorgveld, de onderlinge relaties en hun verschillende rollen te kennen.

De drie belangrijkste partijen zijn de patiënt, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Je hebt deze partijen altijd nodig om je vernieuwing succesvol te laten landen in de zorg.

In onze animatie Innovatieroutes in de zorg krijg je op toegankelijke wijze uitleg over de positie van deze partijen in het zorgveld.

Mogelijke samenwerkingspartners

Patiënt

De patiënt betaalt premie aan de zorgverzekeraar en ontvangt zorg van de zorgaanbieder.

Patiëntenverenigingen komen op voor de belangen van bepaalde patiëntengroepen. De patiënt is het middelpunt van de zorg die wordt verleend. Het belang van de patiënt is kwalitatief goede zorg te ontvangen, vergoed door zijn of haar zorgverzekering. Als eindgebruiker is de patiënt een belangrijke speler om al in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van de zorgvernieuwing. Dit vergroot de kans op acceptatie.

Zorgaanbieder

De zorgaanbieder verleent zorg aan de patiënt. Deze eindgebruiker en beheerder van de zorginnovatie moet betrokken zijn bij de ontwikkeling van de zorgvernieuwing. Bestuurders van zorginstellingen bepalen of in de vernieuwing wordt geïnvesteerd.

Beroepsverenigingen ondersteunen de zorgaanbieders door het opstellen van richtlijnen voor goede en verantwoorde zorg. Onderzoek daarom of jouw zorginnovatie opgenomen kan worden in de richtlijnen.

Netwerkzorg

Netwerkzorg is een nieuwe manier van zorg organiseren over de grenzen van instellingen heen. Dit vraagt ook om een nieuwe manier van werken, omdat niet één organisatie de benodigde zorg levert, maar meerdere organisatie betrokken zijn. Hoe zet je een succesvol netwerk op en hoe werk je samen met verschillende zorgorganisaties?

Tips en adviezen vind je in de Handreiking aandoeningspecifieke netwerken. Deze is bedoeld voor zowel mensen die betrokken zijn bij het oprichten van een aandoeningspecifiek netwerk als mensen die een bestaand aandoeningspecifiek netwerk verder willen ontwikkelen. 

Zorgverzekeraar

De zorgverzekeraars kopen zorg in bij de zorgaanbieders. De organisatie van de zorgverzekeraars bestaat uit: inkoop, commercie, innovatie en het investeringsfonds. Bij de inkoopafdeling wordt onderhandeld met zorgaanbieders over de inkopen van zorg. De afdeling commercie stelt aanvullende verzekeringen voor particulieren samen en collectieve verzekeringen voor organisaties. De innovatieafdeling selecteert en beoordeelt kansrijke innovaties en bij het investeringsfonds wordt de ontwikkeling van innovaties gefinancierd. Het belang van de zorgverzekeraars is kwalitatief goede zorg in te kopen tegen een lage prijs.

Overheid

De overheid reguleert de zorgmarkt en bepaalt welke zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De belangrijkste partijen binnen de overheid voor de zorg zijn: Het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Elke van deze partijen speelt een rol bij het maken en uitvoeren van beleid en het toezicht op de zorgsector.

Kennisinstellingen

Kennisinstellingen spelen een rol bij het doen van onderzoek naar de effectiviteit en haalbaarheid van zorginnovaties. Om te zorgen dat een innovatie daadwerkelijk in de zorgpraktijk wordt ingevoerd, speelt informatie en bewijsvoering een belangrijke rol. De kernvraag bij zorginnovaties is: welke informatie heb je nodig om jouw zorginnovatie een stap verder te brengen? Hierbij spelen verschillende perspectieven een rol: wie moet je overtuigen? Welke informatie is daarvoor nodig en wat voor soort onderzoek past daarbij?

Financiers

Als gevolg van bezuinigingen gaat de subsidiekraan steeds verder dicht. Steeds meer verantwoordelijkheid wordt bij het veld gelegd. Subsidievoorwaarden zijn strenger en cofinanciering is steeds vaker een pre of zelfs een eis, mede vanwege het daarmee aangetoonde commitment. Een financier is dus in toenemende mate ook een samenwerkingspartner.

Lees meer over financiering

Zorginnovatoren

Er valt veel te leren van contact met andere zorginnovatoren. Maar ook crossover-samenwerking, over de grenzen van je eigen sector of branche heen, is nuttig en inspirerend. Hoewel mensen vaak binnen hun eigen sector blijven, zijn er veel goede voorbeelden waarin is geleerd uit andere branches.

Zo adopteerde het Oogziekenhuis in Rotterdam het planningssysteem van de KLM. Ook in het omgaan met crisissituaties kan de gezondheidszorg leren van de luchtvaart, bijvoorbeeld door het gebruik van simulatietrainingen. Ook vanuit de creatieve branche valt veel te leren, bijvoorbeeld van grafisch ontwerpers (hoe maak ik mijn product aantrekkelijk), musea (hoe maak ik mijn ruimte voor bezoekers aantrekkelijk) of architecten (hoe maak ik mijn gebouw aantrekkelijk en hoe richt ik het efficiënt in). Samenwerken kan dus in alle facetten. Benut deze mogelijkheden en probeer eens ‘out of the box’ te denken!

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheidspartij en één of meer private ondernemingen. Steeds vaker werken publieke en private partijen samen aan zorginnovatie. Enerzijds omdat het moet, vanwege co-financieringseisen van subsidiegevers. Maar vooral ook omdat het succes oplevert. Toch is publiek-private samenwerking niet altijd makkelijk. Er zijn (soms stevige) culturele verschillen en het bedrijfsleven en de wetenschap bijvoorbeeld zijn twee totaal verschillende werelden met eigen belangen en eigen uitkomstmaten.