Kennisbank

Potentiële samenwerkingspartners

Om zicht te krijgen op alle mogelijke samenwerkingspartijen bij het ontwikkelen van een zorgvernieuwing is het belangrijk om de partijen in het zorgveld, de onderlinge relaties en hun verschillende rollen te kennen.

De drie belangrijkste partijen zijn de patiënt, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. U heeft deze partijen altijd nodig om uw vernieuwing succesvol te laten landen in de zorg. In onze animatie  ‘Innovatieroutes in de zorg’ krijgt u op toegankelijke wijze uitleg over de positie van deze partijen in het zorgveld. Bekijk de animatie hier.

Hieronder hebben we voor uw alle mogelijke samenwerkingspartners op rij gezet.

De patiënt betaalt premie aan de zorgverzekeraar en ontvangt zorg van de zorgaanbieder.

Patiëntenverenigingen komen op voor de belangen van bepaalde patiëntengroepen. De patiënt is het middelpunt van de zorg die wordt verleend. Het belang van de patiënt is kwalitatief goede zorg te ontvangen, vergoed door zijn of haar zorgverzekering. Als eindgebruiker is de patiënt een belangrijke speler om al in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van de zorgvernieuwing. Dit vergroot de kans op acceptatie.

De zorgaanbieder verleent zorg aan de patiënt. Deze eindgebruiker en beheerder van de zorginnovatie moet betrokken zijn bij de ontwikkeling van de zorgvernieuwing. Bestuurders van zorginstellingen bepalen of in de vernieuwing wordt geïnvesteerd.

Beroepsverenigingen ondersteunen de zorgaanbieders door het opstellen van richtlijnen voor goede en verantwoorde zorg. Onderzoek daarom of de zorgvernieuwing opgenomen kan worden in de richtlijnen.

De zorgverzekeraars kopen zorg in bij de zorgaanbieders. De organisatie van de zorgverzekeraars bestaat uit: inkoop, commercie, innovatie en het investeringsfonds. Bij de inkoopafdeling wordt onderhandeld met zorgaanbieders over de inkopen van zorg. De afdeling commercie stelt aanvullende verzekeringen voor particulieren samen en collectieve verzekeringen voor organisaties. De innovatieafdeling selecteert en beoordeelt kansrijke innovaties en bij het investeringsfonds wordt de ontwikkeling van innovaties gefinancierd. Het belang van de zorgverzekeraars is kwalitatief goede zorg in te kopen tegen een lage prijs.

De overheid reguleert de zorgmarkt en bepaalt welke zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De belangrijkste partijen binnen de overheid voor de zorg zijn: Het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Elke van deze partijen speelt een rol bij het maken en uitvoeren van beleid en het toezicht op de zorgsector.

Kennisinstellingen spelen een rol bij het doen van onderzoek naar de effectiviteit en haalbaarheid van innovaties. Om te zorgen dat een innovatie daadwerkelijk in de zorgpraktijk wordt ingevoerd, speelt informatie en bewijsvoering een belangrijke rol. Kernvraag is: welke informatie is nodig om mijn innovatie een stap verder te brengen? Hierbij spelen verschillende perspectieven een rol: wie moet ik overtuigen? Welke informatie is daarvoor nodig en wat voor soort onderzoek past daarbij?

Als gevolg van de bezuinigingen gaat de subsidiekraan steeds verder dicht. Steeds meer verantwoordelijkheid wordt bij het veld gelegd. Subsidievoorwaarden zijn strenger en cofinanciering is steeds vaker een pre of zelfs een eis, mede vanwege het daarmee aangetoonde commitment. Een financier is dus in toenemende mate ook een samenwerkingspartner.

Meer informatie over financiering leest u hier.

Er valt veel te leren van contact met collega zorgvernieuwers. Maar ook cross over samenwerking, over de grenzen van je eigen sector of branche heen, is nuttig en inspirerend. Hoewel mensen vaak binnen hun eigen sector blijven, zijn er veel goede voorbeelden waarin is geleerd uit andere branches.

Zo adopteerde het Oogziekenhuis in Rotterdam het planningssysteem van de KLM. Ook in het omgaan met crisissituaties kan de gezondheidszorg leren van de luchtvaart, bijvoorbeeld door het gebruik van simulatietrainingen. Ook vanuit de creatieve branche valt veel te leren, bijvoorbeeld van grafisch ontwerpers (hoe maak ik mijn product aantrekkelijk), musea (hoe maak ik mijn ruimte voor bezoekers aantrekkelijk) of architecten (hoe maak ik mijn gebouw aantrekkelijk en hoe richt ik het efficiënt in). Samenwerken kan dus in alle facetten. Benut deze mogelijkheden en probeer eens ‘out of the box’ te denken!

'Innovatie is gebaat bij het opengooien van luiken en denken buiten vastgeroeste kaders,' schrijft Peter van Lier in zijn blog: Crossover nieuwe vorm van samenwerken.

Meer voorbeelden leest u in de SamenwerkingsGIDS.  

Publiek-private samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheidspartij en één of meer private ondernemingen. Steeds vaker werken publieke en private partijen samen aan zorgvernieuwing. Enerzijds omdat het moet, vanwege co-financieringseisen van subsidiegevers. Maar vooral ook omdat het succes oplevert. Toch is publiek-private samenwerking niet altijd makkelijk. Er zijn (soms stevige) culturele verschillen en het bedrijfsleven en de wetenschap bijvoorbeeld zijn twee totaal verschillende werelden met eigen belangen en eigen uitkomstmaten. 

Meer hierover is te lezen in de SamenwerkingsGIDS.  

Zorgvernieuwer samenwerking