De ondernemer

De ondernemer. Meestal een tikje eigenwijs. Denkt ‘out of the box’. Is vasthoudend en gelooft in zichzelf. Is soms ongeduldig.

In het team kan dat tot wrijving leiden, omdat een innovatie voor de wetenschappers en techneuten juist lange tijd ‘nog niet goed genoeg’ is. Wie wil opschalen, moet echter niet blijven hangen in een eindeloos proces van ontwikkeling en perfectionering. Het is dan aan de ondernemer om het tempo erin te houden.

Wat maakt ondernemerschap onmisbaar?

Ondernemerschap is geen toverformule voor succes. Een goede ondernemer die te weinig weet van de systemen binnen de zorg en er geen netwerk opbouwt, komt er óók niet. En andersom – wél zorgkennis maar geen ondernemerschap – is hoe dan ook een recept voor teleurstelling.

In veel ondersteuningsprogramma’s, zoals van de Economic Board Utrecht of van een commerciële partij als Rockstart, wordt scherp gelet op de houding van de zorgvernieuwers. Een briljant idee, maar geen ondernemerszin in het team? Vergeet het dan maar. Bij Rockstart is het allerlaatste woord trouwens aan een psycholoog, die met assessments beoordeelt of een team het zal volhouden.

Hoe ‘groot’ moet je durven denken?

Een van de sterke eigenschappen van ondernemers is hun ambitieniveau. Niet te bescheiden zijn en groots durven dromen, dat brengt ze vaak ver.

Een belangrijke les uit de praktijk: denk vanaf dag één vanuit opschaling. Een vernieuwing die binnen een enkele instelling blijft, maakt het hele innovatieproces uiteindelijk onbetaalbaar. Start dus vanuit de gedachte dat de innovatie in heel Nederland gebruikt gaat worden. Of zelfs daarbuiten. Met als motto: think big, start small, move fast.

Blijf jezelf kritische vragen stellen. Welke route naar structurele bekostiging is de snelste? Wie is eigenlijk de klant en hoe bereiken we die? Opteren we voor de verzekerde zorg? Of realiseren we de bekostiging op een andere manier? Antwoorden vind je in het onderdeel Financiering van de Kennisbank. Bijvoorbeeld bij de informatie over innovatieroutes in de zorg, met onder meer een informatieve animatie.

Past een ondernemer wel in de cultuur van de zorgwereld?

Ja hoor, dat gaat best samen. Maar het team zal soms z’n best moeten doen om onderlinge cultuurverschillen te overbruggen. Tussen onderzoekers, ontwikkelaars, eindgebruikers en ondernemers ontstaat regelmatig wrijving over het tempo.

Voor de wetenschap zijn publicaties het ‘product’. Terwijl het bij innovatie ook gaat om het (door)ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Of het commercieel doorvertalen van interventies naar een specifieke setting.

Soms zijn ondernemers te ongeduldig. Maar voor wetenschappers en techneuten is een innovatie soms te lang ‘nog niet goed genoeg’. Dan is het aan de ondernemer in het team om er toch de vaart in te houden.

Ondersteuning voor ondernemende zorgvernieuwers

Welke organisaties kunnen jou als ondernemende zorgvernieuwer helpen? We zetten er een aantal op een rij: StartupDelta, VitaValley, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ondernemersplein, Kamer van Koophandel en het loket van Zorg voor innoveren zelf.

Tools en hulpmiddelen zijn er ook. Gebruik bijvoorbeeld beproefde modellen als The Lean Startup en het Business Model Canvas.