Gebruiken

De uitdrukking ā€˜Niet het wiel opnieuw uitvindenā€™ bestaat niet voor niets. Er worden tal van innovaties ontwikkeld die goed te gebruiken zijn door anderen.

Maar kun je zomaar aan de slag met die app die te downloaden is, of die nieuwe en snelle test? Niet alleen moe je dan rekening houden met dingen als eigendomsrecht, maar bijvoorbeeld ook: hoe veilig is het gebruik? En wie is wanneer aansprakelijk? Software die diagnostisch of therapeutisch wordt ingezet, maar ook in het geval van preventie of bewaking, valt onder de wet medische hulpmiddelen en moet als zodanig in het juridische kader worden geplaatst.

Hoe weet ik of het product voldoet aan de geldende wet- en regelgeving?

Het is niet altijd eenvoudig om te achterhalen of een product voldoet aan de wet- en regelgeving en bovenal of het veilig is. Een CE-markering betekent bijvoorbeeld dat het product is geproduceerd volgens de geldende Europese normen, maar zegt vaak nog niet veel over de veiligheid van het gebruik ervan. Het is dus belangrijk om na te gaan of het product voldoet aan geldende veiligheidseisen. Hierbij kun je ervan uitgaan dat hoe ingrijpender (vaakĀ invasiever) de innovatie, hoe hoger het veiligheidsrisico (en dus meer reden om alles goed uit te zoeken).

Wie is wanneer waarvoor aansprakelijk?

Fouten maken is menselijk. Maar wanneer is wat nou wiens fout en was dat dan ā€˜per ongelukā€™ of te wijten aan ernstige nalatigheid?

Wanneer zorgprofessionals met een zorgtechnologie aan de slag gaan, is het de verantwoordelijkheid van deze professional om te zorgen dat de technologie ook naar behoren functioneert. We kunnen natuurlijk niet verwachten dat iedere professional alles checkt, maar het is wel van belang om goede contracten op te laten stellen over wie wanneer en waarvoor aansprakelijk is. Zorg dus dat je hierover advies inwint bij bijvoorbeeld een juridisch adviseur.