Samenwerken

Wil je succesvol internationaliseren, dan zijn de juiste partners van groot belang. Ambassadeurs en distributeurs, bijvoorbeeld. Maar wat maakt iemand de ‘juiste’ partner? En waar vind je die? De onderstaande partijen kunnen je op weg helpen:

Het succes van jouw innovatie leunt op een essentieel onderdeel: netwerken. Zeker op internationaal niveau is ‘via-via’ vaak de snelste route naar kandidaten voor een samenwerkingsverband. Benader bijvoorbeeld een potentiële partner op aanraden van iemand in je netwerk, via informele contacten en op (internationale) congressen of andere bijeenkomsten. Klop ook zeker aan bij iemand met wie je eerder een goede ervaring hebt gehad. De Task Force Health Care (TFHC) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen je wegwijs maken en de juiste contacten helpen leggen in een ander land.

Lees ook de pagina over stelsels en systemen over de mogelijkheden voor structurele bekostiging van een vernieuwing. Nederlandse ondernemers kunnen daarnaast in aanmerking komen voor subsidie, bijvoorbeeld de Support International Business (SIB) regeling, die je helpt om stappen richting internationaal zakendoen te zetten. Neem hier dus zeker even een kijkje.

Netwerken

Om jouw netwerk in het buitenland uit te breiden, bestaan er verschillende programma’s en ondersteuningsmogelijkheden die organisaties helpen. Zo introduceren ze je binnen nieuwe netwerken, helpen ze je contacten opbouwen en jouw eigen kringen uitbreiden. Dit doen ze zowel vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de TFHC als daarbuiten. Een voorbeeld van zo’n programma is het Buitenlandnetwerk. Het Buitenlandnetwerk ondersteunt bij internationale handel, investeringen, onderzoek en samenwerking. In vrijwel elk land ter wereld zijn één of meer Nederlandse vertegenwoordigingen te vinden. Zij kennen de belangrijke spelers die jij nodig kunt hebben, het zorgstelsel van een lang en de lokale gewoonten die onderdeel zijn van de cultuur. De verschillende onderdelen van het buitenlandnetwerk werken nauw samen.

Distributeur

Een distributeur vinden voor het vermarkten van jouw zorginnovatie kan een enorme opgave zijn met veel lagen. Zoek een distributeur met ervaring in jouw markt en producttype. Het is altijd verstandig om kennis buiten je eigen netwerk binnen te halen. Wat ook niet onbelangrijk is, is dat je een distributeur vindt met internationale ervaring en en een goed netwerk. Overschat connecties niet en ga niet klakkeloos in op elk aanbod. Het is leuk dat je iemand kent in het buitenland en het kan handig zijn, maar wees realistisch en kritisch. Denk goed na of iemand écht wat voor je kan betekenen. Wees ook alert. Lijkt het te mooi om waar te zijn? Dan is dat ook vaak zo!

Benieuwd hoe anderen dit hebben ervaren? Bekijk dan het ervaringsverhaal van DOVIDEQ en laat je inspireren.

Ambassadeur

In de internationale zakenwereld bestaat een zekere sociale controle. Dit betekent vaak dat je een lokale ambassadeur nodig hebt. Een ambassadeur kan jou namelijk introduceren op de lokale markt, maar ook fungeren als aanspreekpunt voor potentiële partners. Zo win je sneller vertrouwen.

Andere rollen

Naast de hiervoor besproken rollen, zijn er nog meer vacatures te vervullen die het succes van jouw internationaliseringsplannen zullen dragen. Denk hierbij aan agenten, productiepartners, kennispartners, ontwikkelpartners, klanten, eindgebruikers en lokale en regionale overheden. Over de gehele keten van onderzoek, ontwikkeling, productie en export kun je samenwerkingen aangaan. Op al deze terreinen zijn er daarom ook ondersteuningsmogelijkheden vanuit TFHC en RVO. Lees je dus goed in en breid je netwerk flink uit.

Vervolgstappen

Zodra je een groep (potentiële) partners om je heen hebt verzameld, kun je niet meteen voluit het startschot lossen. Neem de tijd om te bouwen aan de samenwerking die je ambieert. De kunst is om de verschillende belangen en waarden aan elkaar te koppelen en zo de gewenste win-winsituatie te creëren die je voor ogen hebt.

Wanneer het tijd is voor pittige gesprekken, is het raadzaam om een onderhandeling met een open blik in te gaan. Stel niet meteen strikte eisen, maar creëer een vruchtbare voedingsbodem, bijvoorbeeld via een gedeeld gevoel van maatschappelijke relevantie wat betreft de innovatie waaraan je samen wilt werken. Wees geduldig en flexibel.

Samengevat