Andere kennisinstellingen

Naast universiteiten, UMCs, hogescholen en ROC's kent Nederland nog een aantal kenniscentra of instituten met expertise in de verschillende domeinen van zorg en welzijn die je als zorgvernieuwer kunt benaderen voor onderzoek.

Hieronder vind je een overzicht van de meest relevante kennisinstellingen in de zorg:

ZonMw
De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie financiert en stimuleert de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. ZonMw beheert tientallen subsidieprogramma's op thema's als Life Sciences & Health; Kwaliteit van Zorg; Preventie; Sport en Bewegen; Geneesmiddelen en Doelmatigheid waarin veel zorgvernieuwers deelnemen.

Kenniscentrum Digitale Zorg
In het Kenniscentrum Digitale Zorg bundelen zorgverzekeraars hun kennis en ervaring op het gebied van innovatie, medisch advies, zorginkoop, gezondheidsrecht, ethiek, data en kunstmatige intelligentie. Je vindt hier onder andere een leidraad die zorgverzekeraars hanteren bij het toetsen of een digitale zorgtoepassing aan alle criteria voldoet en of deze veilig in de zorg gebruikt kan worden. 

Vilans
Een kenniscentrum voor langdurige zorg dat samenwerkt met verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, eerstelijnszorg, gemeenten en onderwijs. Vilans heeft met de Kennisbank Digitale Zorg een infrastructuur voor het delen van kennis over o.a. geleerde lessen, waardebepaling en financieringsmogelijkheden.

Nictiz
De Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg. Je kunt hier o.a. de standaarden vinden voor digitale informatieuitwisseling. 

NeLL
Het National eHealth Living Lab (NeLL) is een onafhankelijk kennisplatform dat verschillende diensten aanbiedt voor de ontwikkeling, implementatie en opschaling van eHealth oplossingen. NeLL kan vanuit de onafhankelijke positie eHealth diensten wetenschappelijk valideren.  

Trimbos Instituut
Het expertisecentrum op het gebied van mentale gezondheidszorg. Je kunt bij het Trimbos terecht voor economische evaluaties, expertise op het gebied van machine learning en implementatie.

Nederlands Jeugd Instituut
Het kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Je vindt hier o.a. een checklist om voor ontwikkelaars van jeugdinterventies om te kunnen voldoen aan de databank Effectieve jeugdinterventies.

Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg onderzoekt. Onderzoeksprogramma’s gaan o.a. over communicatie in de zorg en zorgdata.

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie met als speciaal aandachtsgebied Gezond Leven. Onderzoeksprogramma’s gaan onder andere over zorgtechnologie, digitale zorg, privacy, leefstijlgeneeskunde en biomedische toepassingen.