Sturing op structureel gebruik

De eerste vier implementatiefasen zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen en testen digitale zorg en de bijbehorende werkprocessen. Ideeën en inzichten worden tijdens pilots getest en aangescherpt, met sturing voornamelijk gericht op de uitvoering van wat bedacht en beloofd is. In de opschalingsfase wordt het belangrijk om de sturing op bepaalde gebieden te verschuiven:

Deze verschuivingen zijn noodzakelijk om de doelen op lange termijn te bereiken. Uiteraard is dit alleen mogelijk als digitale zorg daadwerkelijk van kwaliteit en waarde is gebleken in de praktijk.

Persoonlijke ervaringen opgedaan door collega's tijdens pilots kunnen impliciet bevestigen welke angsten en hoop ongegrond of onoverkomelijk zijn. Dit maakt het voor andere medewerkers gemakkelijker om zich aan te passen aan de veranderingen. Alleen in zo'n situatie wordt sturing op kwantiteit geaccepteerd.