Digivaardigheid

Met de toenemende mate van digitale zorginnovaties en -toepassingen, is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan de digitale vaardigheden van medewerkers voor effectieve implementatie en gebruik van deze digitale oplossingen. Daarom is het raadzaam om voorafgaand aan de introductie van digitale zorginnovaties te beoordelen hoe digitaal vaardig jouw personeel is en of er verbeteringen nodig zijn. Als hun bekwaamheidsniveau onvoldoende is, kan dit de implementatie van jouw zorginnovatie belemmeren. Een mogelijke oplossing kan zijn om trainingen voor je werknemers te organiseren.

Coalitie Digivaardig in de zorg

Er zijn veel zorgorganisaties die ook met deze ontwikkeling te maken hebben. Zij hebben samen de krachten gebundeld en de coalitie Digivaardig in de zorg opgestart. Dit is een netwerk van een groot aantal (zorg)organisaties die zich samen inzetten om de zorg(professionals) digivaardiger te maken. Zij ontwikkelen (leer)materialen waar andere organisaties mee aan de slag kunnen, organiseren jaarlijkse werkconferenties en hebben op hun website veel informatie staan over hoe je ervoor zorgt dat jouw organisatie digivaardig wordt. 

Bekijk onze handreiking om ook aan de slag te gaan met digitale vaardigheden.