Plan van aanpak

Met een strak projectplan in de hand, heb je houvast bij jouw innovatieavontuur. In het plan staan onder anderen:

Projectcommunicatie: welke communicatiemiddelen zet je in om af te stemmen binnen de projectorganisatie en wat en hoe communiceer je om de bredere organisatie op de hoogte te houden van de vorderingen van het project.

Het projectplan dient als leidraad, waarbij er altijd sprake is van voortschrijdend inzicht op basis van praktijkervaringen, interne en externe ontwikkelingen. Betrek dit voortschrijdend inzicht daarom bij het bepalen van de begroting en de planning voor jouw zorginnovatie. Zie het projectplan als een levend document waarbij je meerdere keren per jaar nagaat of het uitgebreid en verbeterd moet worden.

Werk bovenstaand projectplan op hoofdlijnen uit voor een go of no-go voor het project. Krijg je een go? Dan kun je in relatief korte tijd een gedetailleerd projectplan schrijven, een detailplanning maken en de projectorganisatie inrichten.

Een go of no-go?

Heb je al deze aspecten op hoofdlijnen in jouw projectplan verwerkt? Dan is het tijd voor een 'go' of 'no-go' beslissing voor jouw project. Met de inzichten uit de impactanalyse heb je een goed beeld van de impact van jouw plannen op gebruikers, middelen en organisatie, en weet je wat er nodig is van de betrokkenen. Met deze kennis ben je klaar om een onderbouwd besluit te nemen. Het is nu aan jou. Durf jij de stap te zetten naar de toekomst van de zorg? De markt wacht op je!