Vormgeven aan organisatieverandering

Wat moet er worden geregeld zodat digitale zorg in een pilotfase kan worden gebruikt? Wat heeft de gebruiker nodig om deze verandering aan te gaan? En wat is er nodig voor een succesvolle samenwerking met collega's?

Onderzoek zowel individuele als collectieve meningen en gewoonten. Bespreek deze zaken met gebruikers over de volgende onderwerpen: