Visie en strategie

Visie en strategie geven richting aan de plannen die je wilt ontwikkelen. En tijdens het daadwerkelijke project geeft het houvast om na te kunnen gaan of er nog steeds ontwikkeld wordt in lijn met de bedoeling.

Dit is nodig omdat digitale zorginnovatie vrijwel altijd gepaard gaat met een organisatieverandering. Een grote valkuil van digitale zorginnovatie is de onderschatting van de organisatorische impact. Meerwaarde creëren door inzet van digitale zorg is mogelijk, mits je gericht innoveert en voldoende tijd en ruimte neemt om het gezamenlijk goed te organiseren. Dit vraagt onder meer dat management en zorgverleners de visie en strategie voortdurend uitdragen.