Universiteiten en Universitair Medische Centra

Wil je als zorgvernieuwer je zorginnovatie verder brengen door wetenschappelijk onderzoek te laten doen?

Dan kun je terecht bij de Nederlandse universiteiten en universitair medische centra die steeds meer ‚Äď betaalde - onderzoeksopdrachten voor het bedrijfsleven doen.

Op veel universiteiten is het onderzoek georganiseerd in speciale onderzoekscentra waar wetenschappelijk onderzoek naar innovaties in de gezondheidszorg wordt gedaan. In deze onderzoekscentra wordt het onderzoek gedaan door veelal ervaren, academisch geschoolde onderzoekers.

Bij de opleidingen van de universiteiten kun je terecht om onderzoek door studenten te laten doen in de vorm van een onderzoeksproject of stage/afstudeeropdracht. Dit onderzoek wordt dan geheel of gedeeltelijk begeleid door een universitair docent van de opleiding.

Naast deze universitaire onderzoekscentra heeft Nederland ook 8 Universitair Medische Centra (UMCs) waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, ook met en voor zorgvernieuwers. Dat doen ze individueel maar op enkele thema’s ook gezamenlijk zoals in het Citrienprogramma eHealth. De UMCs hebben van oudsher een nauwe verbondenheid met de medische faculteit van de universiteit en vormen tegenwoordig samen met universiteiten onderzoekscentra waarin hoogwaardig onderzoek gedaan wordt. Het onderzoek in de UMCs wordt gedaan door academisch geschoolde zorgprofessionals en onderzoekers (van student tot hoogleraar).

Onderstaand vind je een overzicht van: de Nederlandse universiteiten en gelieerde UMCs, georganiseerd naar onderzoek in business modellen, de zorgpraktijk en de technologie.

Onderzoek op gebied van het business modellen

Erasmus University Rotterdam
De Erasmus School of Health Policy & Management ‚Äď doet wetenschappelijk, multidisciplinair onderzoek in het bedrijfskundig domein van de gezondheidszorg.¬†Onderzoeksgroepen houden zich o.a. bezig met governance, gezondheidseconomie, het zorgstelsel, zorgverzekeringen en Health Technology Assessment.¬†

Tilburg University
CentERdata is een instituut voor wetenschappelijke dataverzameling en analyse met een specialisatie in het domein van sociale zekerheid en de zorg. Dit instituut heeft o.a. expertise op het gebied van mentale gezondheid, stress en trauma, beschikt over een groot representatief panel en ontwikkelt ramingen en prognosemodellen voor beleidsmakers. 

Rijksuniversiteit Groningen
Het Centre for Public Health in Economics and Business doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van economie, bedrijfskunde en management voor een gezonde samenleving met meer gezonde jaren . Je kunt hier terecht voor zowel maatschappelijke als bedrijfskundige vragen betreffende innovaties in de zorgpraktijk. Kernthema’s zijn zorgmanagement, gezondheidseconomie en bedrijf&gezondheid. De RuG biedt de mogelijkheid om onderzoek door studenten te laten doen. 

University of Twente
Bij de faculteit Behavioral, Management and Social Sciences kan je terecht voor onderzoek op het gebied van ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgtechnologie, zorglogistiek en bekostiging. Daarnaast is er het TechMed Centre, een onderzoeksinstituut met diverse lab-, simulatiefaciliteiten en een onderzoek infrastructuur. 

Universitair Medisch Centrum Utrecht - THINC
THINC. is een instituut dat wetenschappelijke expertise en onderzoek op maat aanbiedt om de potenti√ęle impact van je innovatie op een effici√ęnte manier, dicht bij de praktijk, te onderzoeken. THINC. denkt in een vroeg stadium mee over het verzamelen van bewijslast over de werkzaamheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van je zorginnovatie en biedt toegang tot pati√ęntengroepen, kennis, data en testfaciliteiten.

Radboudumc
Het Radboudumc in Nijmegen heeft met de Radboudumc Health Innovation Labs faciliteiten waar je begeleid kunt worden van idee tot invoering in de praktijk. Bij alle zorginnovatietrajecten is aandacht voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsmodel. Samenwerking met bedrijven van binnen en buiten de zorg is daarbij mogelijk. 

Vrije Universiteit Amsterdam
De VU heeft 22 interdisciplinaire onderzoeksinstituten waarvan meerdere zich op de gezondheidszorg richten. Het Talma Instituut doet onderzoek naar het herkennen en oplossen van institutionele barrières in de zorg en de sociale zekerheid. Het faciliteren van innovatie is daarbij één van de thema’s, met aandacht voor o.a. innovatieprocessen in zorginstellingen en zorginkoop- en bekostigingsmodellen. 

Onderzoek op gebied van de zorgpraktijk

Universiteit Maastricht
UM heeft diverse onderzoeksinstituten op gebied van gezondheid¬†met in het bijzonder¬†het Care and Public Health Research Institute (CAPHRI)¬†waar multidisciplinair onderzoek ¬†in de hele zorgketen, vari√ęrend van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie wordt gedaan.¬†Hierin werkt CAPHRI nauw samen met het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Er zijn diverse onderzoeks-, data- en testfaciliteiten waar je als zorgvernieuwer terecht kunt.¬†

Radboud Universiteit
De Radboud Universiteit in Nijmegen werkt samen met het Radboudumc in het Institute for Health Sciences waar wetenschappelijk onderzoek in 18 verschillende thema’s in de gezondheidszorg wordt gedaan. Zij hebben daarbij een speciale afdeling waar je terecht kunt voor  wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg, IQ Scientific Center for Quality of HealthCare. Eén van de thema’s gaat specifiek over het implementeren en evalueren van verbeteringen en innovaties. 

Daarnaast zijn er de Radboudumc Health Innovation Labs waar je begeleid kunt worden van idee tot invoering in de praktijk. Kenmerkend zijn een agile werkwijze, mensgericht ontwerpen en de ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsmodel.

Tilburg University
Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Centrale thema’s zijn kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en het vormgeven van evidence based werken. Samen met de zorgpraktijk ontwikkelt Tranzo producten en diensten die in de praktijk kunnen worden ingezet. In academische werkplaatsen en kennisnetwerken worden in verschillende domeinen wetenschap en praktijk verbonden. 

Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voeren in opdracht voor bedrijven en (maatschappelijke) organisaties wetenschappelijk onderzoek via de Innovation Exchange Amsterdam. 

Daarnaast hebben de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) UvA  en het Amsterdam UMC hun onderzoek gebundeld in 8 onderzoeksinstituten die interessant voor je kunnen zijn zoals Amsterdam Cardiovascular Sciences, Amsterdam Gastroenterology and Metabolism, Amsterdam Neuroscience, Amsterdam Public Health en Amsterdam Cancer Center. 

Verder doet het Talma Instituut van de VU onderzoek naar institutionele barri√®res in de zorg en de sociale zekerheid zoals naar de innovatieprocessen in zorginstellingen, gezamenlijke besluitvorming en ge√Įntegreerde zorg.¬†

De UvA biedt mogelijkheden om onderzoek door studenten te laten doen via stages die je kunt aanbieden op de UvA Job Board.

Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen kent Healthy Ageing als één van centrale maatschappelijke thema’s. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeksthema’s op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, vooral samengebracht in de Aletta Jacobs school of public health en de faculteit medische wetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).  

Het UMCG heeft zes kerngebieden voor onderzoek, waaronder publieke gezondheid, veroudering, transplantatie en gezondheidsdata en maakt daarnaast onderdeel uit van 17 publiek-private samenwerkingsverbanden

University of Twente
De Universiteit Twente (UT) heeft diverse onderzoeksinstituten waarbij vooral het TechMed Centre interessant je kan zijn. Er lopen onderzoeksprogramma’s op het gebied van eHealth, duurzame inzet van technologie en technologie voor de gezondheid van vrouwen. Het eHealth House biedt daarbij een experimentele omgeving voor onderzoek en ontwikkeling van mobiele en digitale gezondheidstechnologie. De UT biedt ook de mogelijkheid om onderzoek te laten uitvoeren door studenten.

Universiteit Leiden
De universiteit Leiden heeft diverse onderzoeksfaciliteiten en samen met het Leids Universitair Medisch Centrum doet het onderzoek op thema’s als oncologie, regeneratieve geneeskunde en population health. Je kunt bij het National eHealth Living Lab terecht voor de ontwikkeling, validatie, implementatie en opschaling van eHealth oplossingen. Voor innovaties op het gebied van leefstijlgeneeskunde kan je terecht bij het innovatiecentrum Lifestyle4Health van het LUMC en TNO.

Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht (UU) biedt mogelijkheden tot onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en ook samen met studenten.¬†Met The Healthcare Innovation Center (THINC.) biedt het UMCU¬†wetenschappelijke expertise en onderzoek op maat innovatorsom de potenti√ęle impact van je zorginnovatie op een effici√ęnte manier, dicht bij de praktijk, te onderzoeken. THINC. denkt in een vroeg stadium mee over het verzamelen van bewijslast over de werkzaamheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van je zorginnovatie en biedt toegang tot pati√ęntengroepen, kennis, data en testfaciliteiten. „ÄÄ

Erasmus University Rotterdam
De Erasmus University Rotterdam (EUR)¬†biedt mogelijkheden tot onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg via het Erasmus Medisch Centrum.¬†E√©n van de onderzoeksgebieden is ‚Äėbetere gezondheid door slimmere keuzes‚Äô. Daarnaast biedt het Erasmus MC met het Smart Health Tech Center (SHTC) o.a. de mogelijkheden voor het gezamenlijk ontwikkelen, testen, valideren en implementeren van zorgtechnologie zoals AI, robotica en sensortechnologie.¬†

Wageningen University & Research
De WUR biedt verschillende mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek in 10 verschillende thema’s waarvan de thema’s Gezonde Voeding & Gezond Leven en Kunstmatige Intelligentie interessant voor je kunnen zijn . De WUR biedt ook onderzoeksfaciliteiten en onderzoek met studenten aan in het domein voedsel en omgeving.

Onderzoek op gebied van technologie en data

De vier technische universiteiten in Nederland - Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Technische Universiteit Delft (TUD), Universiteit Twente (UT) en Wageningen Universiteit (WUR) - hebben zich verenigd in de 4TU.Federation met 10 verschillende onderzoekscentra waar ook zorgvernieuwers, afhankelijk van de technologie die gebruikt wordt in de innovatie, terecht kunnen voor wetenschappelijk onderzoek.

Naast de 4TU.Federation kan je terecht bij verschillende universiteiten terecht voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van technologie en data. 

Technische Universiteit Eindhoven
De TU/e heeft als één van de onderzoeksthema’s Engineering Health. Daarbinnen vallen de focusgebieden Bio-molecular Sensing, Data Science in Health, Healthy Daily Living, Medical Imaging and Monitoring, Monitor - Diagnose and Present, Regenerative Medicine and Robotics . Er zijn 15 grote research-labs beschikbaar waar je als zorgvernieuwer terecht kunt.

Technische Universiteit Delft
TUDelft heeft verschillende mogelijkheden voor onderzoek naar technologische vraagstukken en zijn verschillende onderzoeksfaciliteiten beschikbaar. Voor expertise over het ontwerpen kan je terecht bij de faculteit Industrieel Ontwerp met het Dutch Design Lab. 

Universiteit van Twente
Universiteit Twente doet onderzoek naar en vermarkten van gepersonaliseerde technologie binnen de gezondheidszorg. Ze ontwikkelen technologie√ęn binnen drie belangrijke domeinen: eerder diagnosticeren van ziektes, doelgerichter behandelen van ziektes en verbeteren van zelfstandigheid. Er zijn lab, simulatie- en trainingsfaciliteiten beschikbaar, o.a. op het gebied van Virtual Reality, eHealth, robotica, medische beeldvorming en nanotechnologie. ¬†Binnen het TechMed Centrum lopen onderzoeksprogramma‚Äôs op het gebied van eHealth, duurzame inzet van technologie en technologie voor de gezondheid van vrouwen. ¬†

Universitair Medisch Centrum Utrecht - THINC
THINC. is een instituut dat wetenschappelijke expertise en onderzoek op maat biedt om de potenti√ęle impact van je zorginnovatie op een effici√ęnte manier, dicht bij de praktijk, te onderzoeken. THINC. denkt in een vroeg stadium mee over het verzamelen van bewijslast over de werkzaamheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van je zorginnovatie en biedt je toegang tot pati√ęntengroepen, kennis, data en testfaciliteiten.

Radboudumc
Het Radboudumc in Nijmegen heeft met verschillende technology centers test- en onderzoeksfaciliteiten o.a. op het gebied van deep learning, AI, 3D technologie, gezondheidsdata en gezondheidseconomie. Daarnaast zijn er de Radboudumc Health Innovation Labs waar je begeleid kunt worden bij het mensgericht ontwerpen van technologie.

Universitair Medisch Centrum Groningen
Het UMCG heeft diverse test- en onderzoeksfacilieiten, o.a. op het gebied van toegepast onderzoek, 3D technologie, data science, high performance computing, medische beeldvorming en biobanken. Mogelijk zijn ook een aantal samenwerkingsverbanden van het  UMCG interessant voor jou als zorgvernieuwer.

Erasmus MC
Het Erasmus MC biedt je met het Smart Health Tech Center (SHTC) de mogelijkheid voor het gezamenlijk ontwikkelen, testen, valideren en implementeren van zorgtechnologie zoals AI, robotica en sensoren.

Universiteit Maastricht
In het Brightland Institute for Smart Society werken de zes faculteiten van de Universiteit van Maastricht samen aan fundamenteel en toegepast onderzoek over verantwoordelijke en effectieve data-gedreven besluitvorming voor de digitale samenleving. De gezondheidszorg is daarbij één van de vier thema’s. 

Wageningen University & Research
De WUR biedt verschillende mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek in 10 verschillende thema’s waaronder Kunstmatige Intelligentie. Hiervoor biedt het Wageningen Data Competence Center ondersteuning op het gebied van (big) data en data science.