Vermarkten

Nadat jouw innovatie het stadium van ontwikkeling – en zo nodig bewijzen - voorbij is, is het tijd om de zorginnovatie op de markt te brengen. Wanneer je een innovatie wil verkopen, moet er vraag naar zijn. Wanneer je een geheel nieuw product wil verkopen, is het daarom niet altijd makkelijk om die vraagmarkt te vinden. Hoe innovatiever de zorgtechnologie, hoe kleiner de vraagmarkt vaak is. Simpelweg omdat men nog niet bekend is met het product en het baanbrekend of vernieuwend is. Jij ziet wegen die anderen nog niet kunnen bedenken, en dat vraagt om overtuigingskracht en draagvlak.

Het is noodzakelijk om sterke marketingtechnieken in te zetten om een goede marktpositie te bemachtigen. Binnen het Nederlandse zorgstelsel is weliswaar sprake van marktwerking, maar die werkt wel op haar eigen manier. Het heeft haar eigen wetten en regels. Het uitgangspunt van de marktwerking in de zorg is kwalitatief goede, maar daarnaast ook betaalbare zorg.

Jouw zorginnovatie verkopen

Nadat jij jouw innovatie hebt beschermd door het aanvragen van patent, wil je zo snel mogelijk jouw zorgtechnologie aan de man brengen. Uiteraard is het van belang om de onderneming achter jouw zorginnovatie te registreren bij de Kamer van Koophandel, zodat je mee kunt doen in het zakelijke handelsverkeer. Op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel vind je een aantal belangrijke wetten om in deze fase rekening mee te houden.

Een aanbieder voor jouw zorginnovatie

Valt jouw zorginnovatie binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan kun je aankloppen bij een zorgverzekeraar. Is het een innovatie die een bedrijfsproces verbetert? Dan kun je het beste aankloppen bij een aanbieder. Een innovatie die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft geen prestaties en vergoeding. Wat betreft de financiering is het goed je te realiseren dat niet alle innovaties via zorginstellingen of professionals verlopen. Soms zijn patiënten directe klanten en kun je dus de consumentenroute bewandelen.

Waar moet ik rekening mee houden als mijn product wordt gebruikt door professionals?

Indien jouw zorginnovatie bedoelt is voor zorgprofessionals, is het belangrijk om rekening te houden met de geldende protocollen en zorgstandaarden. Denk dus goed na over de rol van jouw zorginnovatie in het huidige zorgproces. Vaak is het nog niet zo eenvoudig om een zorginnovatie in te bedden in een nieuwe richtlijn. Een arts heeft namelijk weer te maken met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), waarin staat dat deze zich moet houden aan de geldende protocollen en zorgstandaarden. Tot slot is het goed om je te realiseren dat het ook zeker niet altijd nodig is om een richtlijn aan te passen voor een nieuwe innovatie, met name als het gaat om een andere manier van hetzelfde doen.

Ik wil aan de slag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek

Wanneer een zorginnovatie afkomstig is uit een wetenschappelijke studie, en de kennis met publiek geld tot stand is gekomen, is het van belang om na te denken over hoe verantwoord om te gaan met het vermarkten van deze kennis. Het proces van het gebruik van deze kennis wordt valorisatie genoemd. Een voorbeeld van valorisatie zijn de zogenaamde spin-offs die vanuit veel universiteiten ontstaan. Er moet worden nagedacht over hoe wetenschappelijke kennis, die veelal is opgedaan vanuit publieke middelen, op een verantwoorde manier wordt verspreid.