Controlevragen

  1. Zijn gebruikers actief betrokken bij de configuratie of ontwikkeling van digitale zorg en zijn de vragen omtrent ontwikkeling en/of configuratie gezamenlijk beantwoord?
  2. Zijn de vragen omtrent vormgeving van de organisatieverandering en werkprocessen gezamenlijk beantwoord?
  3. Is nagegaan of de geconfigureerde/ontwikkelde toepassing in lijn is met de eerder ontwikkelde visie en strategie?
  4. Zijn er technische randvoorwaarden (koppeling met andere systemen, internetaansluiting/wifi-bereik, rechten en rollen, werkproces omtrent onderhoud en beheer enzovoorts)?
  5. Zijn maatregelen getroffen naar aanleiding van de antwoorden op de vragen over de organisatieverandering?
  6. Is de zorginnovatie gebruiksklaar?
  7. Is de organisatie op de hoogte (gehouden) van de voortgang van het project en de start en inhoud van de pilot?
  8. Is de organisatie startklaar voor de pilot?