Evaluatie

Kwaliteitsbewaking kan alleen worden bereikt door regelmatig en zorgvuldig te evalueren. Evalueer niet alleen het nieuwe product of de dienst, maar ook het proces (werkprocedures, kwaliteit, klantbeleving en persoonlijke prestaties). Doe dit samen met verschillende gebruikers en belanghebbenden, en zo mogelijk niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief. Hieronder volgen enkele voorbeeldvragen per evaluatiecategorie:

Productevaluatie

Procesevaluatie