Kennisbank

Wat als de patiënt geen eindgebruiker is?

Soms is er bij innovatie geen sprake van patiëntparticipatie ‘in strikte zin’, omdat de patiënt niet direct een eindgebruiker is. Het gaat dan om vernieuwingen die ten behoeve van de patiënt worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld om meer comfort te bieden tijdens een behandeling, de veiligheid te vergroten of de resultaten van zorg te verbeteren. Ook hierbij is het uiteraard cruciaal om goed aan te sluiten bij de behoeften van de patiënt.

Tips en tools uit de praktijk

Deze ‘vraag & aanbod’-tips komen voor een belangrijk deel van collega-zorgvernieuwers, die werken met patiëntparticipatie. Lees meer

Zorgvernieuwer patiënt