Kennisbank

Financiering

Je bent zorgvernieuwer en je wilt jouw idee of product succesvol laten landen in de dagelijkse zorgpraktijk. Maar welke mogelijkheden voor financiering zijn er? En wat komt daar allemaal bij kijken? Als je met deze vragen rondloopt, lees dan vooral verder.

Zorg voor innoveren helpt je op weg

Zorg voor innoveren biedt zelf geen financiële ondersteuning. Wij proberen je met de juiste informatie op weg te helpen. Daarnaast kunnen we je doorverwijzen naar organisaties die je mogelijk verder kunnen helpen met de financiering, implementatie of afname van jouw innovatie. Heb je een specifieke vraag? Stel hem dan via ons loket.

Voor de financiering van zorginnovaties bestaat geen stappenplan. Het is maatwerk. Het heeft te maken met jouw product, jouw markt, de ontwikkelingsfase waar je innovatie in zit en de wijze waarop de overheid de financiering van zorg heeft vormgegeven.

Overzicht subsidieregelingen voor innovatie in de zorg

Zorg van Nu heeft een overzicht gemaakt van alle subsidieregelingen die kansen bieden voor innovaties in de zorg. In de folder vind je 16 regelingen die er zijn voor extra stimulering van digitale zorg. 

Innovatieroutes

Om snel inzicht te geven in de kansen en belemmeringen, hebben we dit dossier ingericht op basis van de mogelijke Innovatieroutes in de zorg opgesteld door Windesheim. Lees hun onderzoek hier. Kijk voor meer informatie over de routes bij Innovatieroutes naar de praktijk en op de website innovatieroutesindezorg.nl. Daarnaast hebben we apart de mogelijkheden voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling beschreven. Kijk voor meer informatie bij Onderzoek en ontwikkeling.

(Laatste update: mei 2019)