Financiering

Zorg voor innoveren helpt je op weg

Jij stippelt de route uit, wij kennen de weg. Voor de financiering van zorginnovaties bestaat geen vaststaand stappenplan. Het is maatwerk. Het gaat om jouw product, jouw markt, de ontwikkelingsfase waar jouw innovatie in zit, en hoe de overheid de financiering van zorg heeft vormgegeven. Daarom bieden wij je meerdere vormen van ondersteuning, netwerken en kennisdeling aan. Door zorginnovatoren in verschillende context te ondersteunen, zijn wij breed ervaren. En daar pluk jij de vruchten van!

Zorg voor innoveren biedt zelf geen financiƫle ondersteuning, maar weet waar jij het beste terecht kunt voor bekostiging. Wel hebben we voucherregelingen voor implementatie- en opschalingscoaching. Wij proberen je met de juiste informatie op weg te helpen. We verwijzen je door naar organisaties die je mogelijk verder kunnen helpen met de financiering, implementatie of afname van jouw innovatie. Heb je een specifieke vraag? Stel je vraag via ons loket. Wij hebben namelijk ook een speciaal spreekuur voor complexe of situatie-specifieke vragen.

Overzicht subsidieregelingen voor innovatie in de zorg

Om je een helder overzicht te geven van actuele mogelijkheden voor de bekostiging van jouw zorginnovatie, heeft Zorg voor innoveren een uitgebreide financiele wegwijzer. Deze vind je op onze website.

Wegwijzers innovatie en preventie

Innoveren kan soms een jungle zijn. Zeker in de zorg kun je verdwalen of stranden met een innovatie. Bekostiging is vaak een groot vraagstuk met veel wegen die naar Rome leiden, of juist net niet passend genoeg zijn. Onze financiƫle wegwijzer help je daar gelukkig een helder overzicht over krijgen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft informatieve wegwijzers ontwikkeld. Deze wegwijzers beschrijven hoe (preventieve) innovaties kunnen worden bekostigd. Je vindt ze op de wegwijzer pagina van de NZa. In deze wegwijzers is o.a. informatie te vinden over facultatieve prestaties en de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Bekijk voor meer informatie ook de innovatiewebsite van de NZa.Ā 

Innovatieroutes

Als zorginnovator kan het complex zijn om de juiste route uit te stippelen. Er zijn veel factoren die om je aandacht vragen. Het is belangrijk dat jij snel en inzichtelijk de vorm van financiering kiest, die bij jouw zorginnovatie past. Ook wil je goed in kaart brengen welke kansen en belemmeringen er bij jouw gekozen financieringsroute horen. Om je op weg te helpen heeft Zorg voor innoveren samen met Windesheim de Innovatieroutes in de zorg opgesteld.

Wil je meer informatie over de innovatieroutes?