Controlevragen

Om te beoordelen of je goed op weg bent, kun je een aantal controlepunten nagaan. Heb je bijvoorbeeld de behoeften van alle relevante stakeholders in kaart gebracht en zijn deze behoeften samen met de stakeholders geprioriteerd?

Zijn de behoeften gevalideerd? Bijvoorbeeld door de resultaten van het behoefteonderzoek te bespreken met ervaringsdeskundigen, de cliƫntenraad, collega-zorgverleners, of in een vakgroepoverleg enzovoorts. Stel jezelf de volgende vragen:

  1. Heb je de behoeften in kaart gebracht van alle relevante stakeholders en zijn de behoeften samen met de stakeholders geprioriteerd?
  2. Heb je de behoeften gevalideerd? Bijvoorbeeld door de resultaten van het behoeftenonderzoek te bespreken met ervaringsdeskundigen, de cliƫntenraad, collega-zorgverleners, in een vakgroepoverleg enzovoorts.
  3. Heb je gezamenlijk de gemene delers in beeld gebracht?
  4. Is er overeenstemming over waar innovatie het meest loont?
  5. Is er een concept bedacht voor de inhoud van de nieuwe dienstverlening?
  6. Is verkend welke (technologische) middelen invulling geven aan de concept dienstverlening?
  7. Weet de interne organisatie waarmee je bezig bent zodat de resultaten van deze fase goed kunnen ā€˜landenā€™?