Privacy

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw contactgegevens alleen voor het beantwoorden en eventueel verhelderen van jouw vraag.

Soms is het niet helemaal duidelijk wat de vraag is. Daarom vragen we dat je jouw telefoonnummer invult in het contactformulier. Mochten wij nog vragen hebben, dan kunnen wij je daarover bellen.

Bewaren persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens tot één jaar na beantwoording van de vraag. Dat doen wij zodat we bijvoorbeeld een aanvulling kunnen geven op het gegeven antwoord, maar ook om je eventueel te kunnen uitnodigen voor een evaluatie. Na een jaar worden de gegevens vernietigd, tenzij de gegevens nodig zijn voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw gegevens niet met derden, tenzij jij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen persoonsgegevens

Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van jouw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook jouw rechten beschreven met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

Het verwerken van jouw persoonsgegevens stopt nadat wij jouw vraag beantwoord hebben. Jij hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en/of te beperken, en/of jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is jouw aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt jouw verzoeken digitaal of op papier indienen bij:

Functionaris voor Gegevensbescherming

privacy@zonmw.nl of schriftelijk via Functionaris voor de Gegevensbescherming

ZonMw
Laan van Nieuw Oost Indi√ę 334
2593 CE  Den Haag

Postbus 93245
2509 AE  Den Haag

Heb je vragen over jouw rechten of een klacht? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.