Intercultureel communiceren

Zoals gezegd; het is van belang om in je voorbereiding meer te doen dan ā€˜alleenā€™ een oriĆ«ntatie op de wetten en regels, de stelsels en systemen en de mogelijke markten. Je moet ook je eigen positie en normen en waarden analyseren.

Een mooie methode daarvoor is om jouw persoonlijke culturele profiel te bepalen volgens het model van de Amerikaan Richard Lewis. Dit model is ontwikkeld op basis van Lewisā€™ jarenlange ervaring als leraar Engels in de meest uiteenlopende landen.

afbeelding van het model van Richard Lewis.

Vanuit die ervaring, die hij verdiepte op basis van vele interviews, destilleerde hij patronen in de manier waarop mensen vanuit hun culturele achtergrond omgaan met waarden, communicatie, feedback, ā€˜waarheidā€™ en ā€˜werkelijkheidā€™. Kortom: met de wereld om hen heen.

Het model plaatst landen en regioā€™s op drie dimensies: lineair-actief, multi-actief en reactief. Door jouw culturele profiel te bepalen krijg je zicht op jouw plaats in de driehoek die gevormd wordt door de drie dimensies.

Dimensies

Radboud inā€™to Languages

Wil je je zorginnovatie op internationaal niveau presenteren? Staat de groeiende groep behandelaren en patiƫnten met een andere culturele en taalachtergrond hoog op de agenda? Dan zijn goede taal- en interculturele communicatievaardigheden voor jouw medewerkers essentieel.

Radboud Inā€™to languages is het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit en partner van het Radboud UMC. Zij bieden verschillende trainingen en vertaal- en redactionele diensten aan in het medisch domein, zoals interculturele arts-patiĆ«ntgesprekken en vertalen van persberichten, rapporten en patiĆ«nteninformatiebrochures.