Wat levert mijn innovatie op?

Jouw innovatie gaat voor een beter resultaat zorgen. Dat is een prachtig streven.

Maar wat is¬†precies dat resultaat? Bij resultaten kunnen we denken aan een betere gezondheid,¬†betere behandelingsresultaten,¬†een betere kwaliteit van leven, het voorkomen van verslechtering, effici√ęntere zorgverlening, een kortere doorlooptijd of een¬†verlaging van zorgkosten. Ook kunnen we denken aan maatschappelijke doelstellingen zoals meer eigen regie en langer zelfstandig thuis wonen. Denk aan passende zorg. Elk van deze bijdragen vraagt om een andere manier van onderzoeken en om andere partijen die je erbij betrekt. Vraag je ook af aan wie dit resultaat ten goede komt, en op welke termijn dit resultaat kan worden geboekt. Hoe langer die termijn, hoe groter de onzekerheid zal zijn en dus hoe belangrijker het is dat je de verwachtingen goed kunt onderbouwen.

Inzicht in alle partijen die met jouw innovatie te maken kunnen krijgen, de zogenaamde stakeholders, is cruciaal. Wat levert jouw innovatie hen op? Duidelijkheid in de rollen, de belangen en de onderlinge relaties van de stakeholders is van groot belang om jouw innovatie succesvol te laten landen in hun zorgpraktijk. Zij gaan immers met jouw innovatie werken (of ervoor betalen) en zij moeten duidelijke voordelen van jouw innovatie inzien en ondervinden. Waarom zouden zij er anders in ge√Įnteresseerd zijn?

Meerwaarde

Vaak doe je onderzoek om met de resultaten beslissers en financiers te overtuigen van de meerwaarde van jouw innovatie. Zij zullen daarvoor bewijs willen zien. Dan moet je je de vraag stellen: wat voor soort onderzoek en welk soort resultaten kunnen voor hen overtuigend zijn? Overdrijf niet, wees eerlijk.

Zorg dat je als zorgvernieuwer zo snel mogelijk inzicht hebt in het zorglandschap en de innovatieroutes in de zorg; de paden die je kunt bewandelen om jouw innovatie te laten landen. Dan weet je ook al in een vroeg stadium met welke stakeholders je te maken krijgt en welke bewijslast jij moet verzamelen voor jouw innovatie.

De website Innovatieroutes in de zorg geeft een overzicht van het zorglandschap met alle stakeholders die je als innovator kunt tegenkomen, de belangen die zij hebben en met welk bewijs jij moet komen om deze stakeholders te overtuigen van het belang van jouw innovatie.

De innovatieroutes en het belang hiervan voor jouw innovatie worden ook behandeld in het kennisbankonderwerp Financiering.