Kennisbank

Wetten en regels: normen, plichten maar ook kansen! 

Innovatieruimte in wetten en regels

Wetten en regels zorgen niet alleen voor plichten, maar bieden tegelijkertijd ruimte om te innoveren.

Zo is niet álles vastgelegd en biedt de ‘speelruimte’ juist mogelijkheden om innovaties te vermarkten en bij succes op te schalen. Veel zorgverzekeraars zijn bezig met innovatie en staan open voor innovatieve ideeën, zeker als die de bestaande zorg beter, efficiënter of goedkoper maken. De zorginkopers zijn op zoek naar kwalitatief goede zorg voor een betaalbare prijs. En er is vaak al veel dat mag: zo is eHealth vaak geen doel op zich, maar een middel om dezelfde - of betere - zorg te verlenen.

Daarnaast zijn er ook regels en wetten in het leven geroepen om juist innovatie mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaardelijke toelating (Zorginstituut Nederland) of de beleidsregel innovatie (NZa). Deze laatste zorgt ervoor dat er een tijdelijke prestatie (bekostigingstitel) komt voor een innovatieve behandeling. Zo zorgen wetten en regels juist ook voor vernieuwing!

Zorgvernieuwer wetgeving