Voldoet mijn innovatie aan de geldende wetten, regels en certificering?

Al in het ontwikkelstadium krijg je te maken met allerlei wetten, regels en certificeringen die er gelden in de zorg.

Deze zijn er om de uitvoering van zorginnovaties op een goede en veilige manier te laten verlopen.

Enerzijds kunnen deze regels, wetten en certificeringen remmend zijn op de ontwikkeling en implementatie van jouw innovatie. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek om aan te tonen dat jouw innovatie veilig en verantwoord in de praktijk kan worden toegepast en voldoet aan de geldende zorgstandaarden die door de beroepsvereniging zijn vastgesteld. Je moet dus goed weten welke wetten, regels en certificeringen er gelden bij het gebruik van jouw innovatie in de praktijk.

Beleidsregel Innovatie

Anderzijds biedt regelgeving ook kansen, zoals de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige projecten. Lees hier meer over binnen het kennisbankonderdeel Financiering

In het kennisbankonderwerp Wet- en Regelgeving vind je antwoord op de vraag aan welke wetten en regels je moet voldoen in de diverse stadia van jouw innovatie. Ook vind je hier inzicht in de mogelijkheden en de kansen die de wetten en regels jou kunnen bieden.

In de kennisbank vind je ook meer over de certificering en geldende CE-markering die van toepassing kunnen zijn op je innovatie.

Een zorgvernieuwer heeft een app ontwikkeld waarmee de verplichte dubbele  controle op het toedienen van bepaalde medicatie op afstand mogelijk wordt gemaakt. Ook kan het bewijs van de correcte uitvoering van de dubbele medicatie controle digitaal worden bewaard via deze innovatie.

De zorgvernieuwerzorgvernieuwer moet eerst onderzoeken aan welke veiligheidseisen en privacy eisen de app moet voldoen. Vervolgens moet de zorgvernieuwer in de praktijk aantonen – dus onderzoeken – of de app ook in de praktijk aan deze eisen voldoet.

Alleen dan zullen de zorgaanbieders de app willen gebruiken.