Overheidsroute

Jouw idee kan de zorg veranderen, verbeteren of vooruithelpen. Maar jouw innovatie die leidt tot betere zorg, wordt nog niet aangeboden of vergoed door zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld omdat de aard, of de werking van de zorg verandert. Ook kan het zo zijn dat de zorg die jouw innovatie biedt voorheen niet mogelijk was. Om jouw innovatie succesvol in de markt te kunnen zetten, is het daarom van belang dat het een plek heeft binnen de financiering en bekostiging van de gezondheidszorg.

Op deze pagina beschrijven we hoe je financiering kunt krijgen en hoe jouw innovatie eventueel in aanmerking kan komen voor opname in het basispakket van de zorgverzekering.

Wat moet ik doen om aan de regels van de overheid te voldoen?

Heb je een idee voor een innovatie in de zorg? Levert jouw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan jouw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de overheid zorgvernieuwers op weg. Voor jouw innovatie kan alleen betaald worden als je duidelijk omschrijft wat deze precies betekent voor de eindgebruiker. Waarom is dit betere zorg dan de huidige zorg? Ook moet duidelijk zijn wat de innovatie gaat kosten.

Vergoeding uit het basispakket 

Het verkrijgen van een zorgprestatie en een vastgesteld tarief betekent nog niet dat alle zorgverzekeraars jouw innovatie automatisch vergoeden. Hiervoor moet de innovatie opgenomen zijn in het basispakket. Zorgverzekeraars, samen met zorgaanbieders, bepalen dat. Ze doen dat aan de hand van criteria van de Stand van de wetenschap en praktijk. Het belangrijkste criterium is effectiviteit. Een innovatie moet aantoonbaar beter werken dan bestaande zorg.

Het Zorginstituut Nederland beoordeelt slechts een gering deel van het basispakket. De beoordeling door het Zorginstituut vindt alleen plaats als er in de praktijk onduidelijkheid ontstaat of een behandeling tot het basispakket behoort. Meer info vind je hier.

Zorgprestaties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)¬†stelt prestaties (omschrijvingen van behandelingen) vast waarmee zorg geregistreerd en gedeclareerd kan worden. Voor bepaalde behandelingen stelt de NZa maximumtarieven vast.¬†Pas als een innovatie voldoet aan de voorwaarden van een prestatie, mag een zorgverlener de betreffende zorg¬†aanbieden aan pati√ęnten en het tarief in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Wil je meer weten over zorgprestaties? Kijk voor een voorbeeld naar het¬†filmpje¬†over DBC‚Äôs, zorgprestaties in de ziekenhuiszorg.

De meeste innovaties passen binnen de bestaande bekostiging van de zorg. Bijvoorbeeld omdat ze in een al bestaande zorgprestatie passen. De bekostiging van deze innovaties wordt dan meegenomen in onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Op de innovatie website van de NZa vind je meer informatie over de verschillende mogelijkheden waarop binnen de NZa-regelgeving geinnoveerd kan worden. Hier is bijvoorbeeld informatie te vinden over facultatieve prestaties en de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. En bekijk ook eens de pagina met wegwijzers. Deze wegwijzers bieden een duidelijk overzicht van de innovatiemogelijkheden per sector. Ook is hier de wegwijzer digitale zorg te vinden. 

Zorg voor innoveren kan je helpen uitzoeken of jouw innovatie binnen een bestaande zorgprestatie past. Schroom dus niet om onze hulp in te schakelen bij het uitzoeken van wegwijzers.

Wat maakt deze route een uitdaging?

Het opnemen van een innovatie in het basispakket kan een lang en kostbaar traject zijn. Voor sommige innovaties is het mogelijk om dat traject te versnellen, door middel van de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Deze subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt uitgevoerd door het Zorginstituut en onderzoeksorganisatie ZonMw. Het doel van de regeling is het versnellen van de toegang van de pati√ęnt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.

Tips: