Aflevering 5

Zorg voor innoveren - de podcast7 februari 2024
Structurele bekostiging
00:00
23:53
Bekijk de transcriptie
Ook beschikbaar op:

Veel zorgvernieuwingen komen via projectsubsidies tot stand. Maar structurele bekostiging van een zorginnovatie is vaak een stuk lastiger te realiseren. Hoe krijg je jouw zorginnovatie op de markt met structurele bekostiging? En welke uitdagingen brengt dat met zich mee? Daarover gaan we in gesprek met zorginnovatoren Laura Pronk, mede-oprichter van Huisartswerkt.nl en Piet Hein van Dam, mede-oprichter van Clear.bio.

Aflevering 4

Zorg voor innoveren - de podcast8 juni 2023
Zorgtransformatie, hoe dan?!
00:00
34:20
Bekijk de transcriptie
Ook beschikbaar op:

Eind 2022 ondertekenden partijen uit de hele zorg het Integraal Zorgakkoord; het IZA. Het doel daarvan is passende zorg: zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Dat lukt alleen als de zorg ingrijpend verandert. Dat blijkt in de realiteit lastig. Voor bestaande spelers is waardecreatie soms een ongrijpbaar begrip. Initiatieven die lokaal goed werken worden vaak niet voldoende opgeschaald. En grotere initiatieven lopen juist vast doordat ze te ingewikkeld zijn. Sommige partijen ervaren zelfs nadelen. Wat betekent zorgtransformatie nu eigenlijk voor zorginnovatoren? Dat vragen we aan Lian Tjon Soei Len, anesthesioloog, pijnspecialist en leefstijlarts, en aan Wouter Keijser, zorgtransformatie-architect.

Aflevering 3

Zorg voor innoveren - de podcast4 november 2022
Focus op gezondheid in plaats van ziekte
00:00
31:23
Bekijk de transcriptie
Ook beschikbaar op:

De overheid wil dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Daarnaast moet de ziektelast door een ongezonde leefstijl en -omgeving met 30% zijn afgenomen. Om deze doelen te realiseren, worden leefstijl en de focus op preventie nog belangrijker. Door gezond te leven kun je aandoeningen sterk beïnvloeden. Een gezonde leefstijl aanmoedigen, is dus heel belangrijk. Een stimulans die nodig is om ons zorgstelsel duurzaam te houden. De nadruk op welzijn in plaats van ziek-zijn.

Wat betekent dit voor zorgvernieuwers? Daarover spreken we met Hanneke Molema, bij TNO verantwoordelijk voor het programma Lifestyle for Health. En Wim Tilburgs, ambassadeur van 2Diabete en oprichter van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Aflevering 2

Zorg voor innoveren - de podcast4 mei 2022
Wat betekent 'passende zorg' voor zorgvernieuwers?
00:00
25:20
Bekijk de transcriptie
Ook beschikbaar op:

Passende zorg is een begrip dat de afgelopen jaren in de (digitale) gangen en overleggen van beleidsafdelingen van de NZa, het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS werd gehoord. Er volgde een actieplan: ‘Samenwerken aan passende zorg, de toekomst is nu’. Hierin werden randvoorwaarden geschetst om te komen tot een actieplan voor het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg in Nederland. De nieuwe coalitie schrijft in het coalitieakkoord dat passende zorg de nieuwe norm is. Maar wat houdt passende zorg precies in? Wat zijn de grootste uitdagingen en wat betekent dit voor zorgvernieuwers? Anthony Heil, beleidsmedewerker zorginnovatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit, en Willemijn Krol, programmamanager Samen Beslissen bij Zorginstituut Nederland geven antwoord op deze vragen.

Aflevering 1

Zorg voor innoveren - de podcast14 juli 2021
De vlucht van e-health
00:00
30:11
Bekijk de transcriptie
Ook beschikbaar op:

In de allereerste Zorg voor innoveren - de podcast spreken we met Marlies Schijven, hoogleraar Chirurgie en deskundige op het gebied van e-health bij Amsterdam UMC, en Greet Veltman, een senior ervaringsdeskundige en zelfverklaard ‘zorggebruiker op een missie om de zorg te verbeteren’. Het groeiend gebruik van digitale zorg, met in het bijzonder beeldbellen, staat in deze aflevering centraal. Hoe ging de implementatie van beeldbellen bij Amsterdam UMC? Hoe kunnen we die groei van digitale zorg ook na corona vasthouden? En hoe gaan ouderen om met beeldbellen?