Hogescholen en ROC’s

Ook bij de 36 hogescholen en steeds meer ROC's kun je als zorgvernieuwer terecht om onderzoek te laten doen op het gebied van business modellen, de zorgpraktijk en de technologie van je innovatie. Het Actie Leer Netwerk en de coalitie Digivaardig in de zorg hebben een Mbo-hbo-netwerkkaart zorg- en sociale technologie ontwikkeld. Deze netwerkkaart geeft je een overzicht van practoraten, lectoraten, opleidingen, labs en samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met zorg- en sociale technologie.

Het onderzoek op hogescholen en ROC's is vooral praktijkgericht, zij het conform wetenschappelijke methoden. Onderzoek op hogescholen is grotendeels georganiseerd in lectoraten, bij ROC’s zijn dit de practoraten. Op specifieke thema’s werken lectoraten en practoraten onderling samen in lectorenplatforms. Een overzicht van deze platforms vind je op de website van het regieorgaan SIA

Een lectoraat/practoraat bestaat uit een lector/practor en een kenniskring, waarin onderzoekers, docenten, studenten en ook externe experts samenwerken. Elk lectoraat/practoraat heeft een bepaald vakgebied en zet deze kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen het onderwijs en de beroepspraktijk. Op sommige hogescholen zijn de lectoraten ondergebracht in kenniscentra, expertisecentra of onderzoeksthema’s. Je kunt als zorginnovator contact opnemen met lectoraten, practoraten en kenniscentra om je onderzoek te (laten) doen.

Naast onderzoek bij de lectoraten en de practoraten kun je ook bij de afzonderlijke opleidingen terecht om onderzoek door studenten te laten doen in de vorm van een onderzoeksproject of stage/afstudeer opdracht. Dit onderzoek wordt dan geheel of gedeeltelijk begeleid door een docent. Raadpleeg de eerdergenoemde netwerkkaart voor een overzicht van opleidingen.  Kijk vooral welke opleidingen in jouw regio te vinden zijn, dat is vaak wel zo praktisch voor jezelf als voor de docenten en studenten.