Acties voor samenwerking

Samenwerking is belangrijk gedurende het hele innovatieproces. Van het eerste idee tot opschaling van jouw zorginnovatie, met samenwerkingspartners kom je verder.

Bij elke stap van het innovatieproces zijn bepaalde acties van belang. Een aantal belangrijke acties hebben we voor je op rij gezet.

Inleven en aansluiten bij de behoefte van de gebruiker

Samenwerken lijkt misschien simpel, maar is verre van vanzelfsprekend. Een zorginnovatie betekent: veranderen. En daar zit vaak niemand op te wachten. Je moet je daarom goed inleven en de problemen van alle verschillende groepen gebruikers leren kennen. Alleen met die inzichten kun je gebruikers overtuigen dat jouw zorginnovatie een verbetering oplevert.

Breng zo vroeg mogelijk de kenmerken van de doelgroep in kaart. Wees flexibel; leef je in de situatie van de gebruiker in en sluit met jouw zorginnovatie aan bij hun behoeften en gebruiken. Denk bij ‘eindgebruiker’ niet alleen aan de patiĂ«nt, maar ook aan de zorgprofessional die met jouw innovatie werkt. Soms betreft een innovatie een vernieuwing in de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. De zorgprofessional, samen met zorgverzekeraar en overheid, bepalen of een zorgvernieuwing wordt geĂŻmplementeerd in de zorgpraktijk.

Het betrekken van eindgebruikers kent verschillende acties per fase van het innovatieproces:

Informatiebijeenkomst

Je kunt starten met een informatiebijeenkomst voor zorgverleners, cliënten en hun naasten, voor het lanceren van jouw zorginnovatie. Als meerdere partijen over de ontwikkeling en implementatie van jouw zorginnovatie gaan - bijvoorbeeld producenten, verzekeraars of ketenpartners - betrek deze dan ook bij zo'n bijeenkomst.

Vergeet jongeren en kinderen niet te betrekken bij de implementatie en opschaling van jouw zorginnovatie, als zij de doelgroep zijn. Hun ouders zijn uiteraard belangrijk, maar vaak niet de uiteindelijke gebruiker. Een gezamenlijk probleem kan de motivatie zijn om samen te werken. Praktijkvariatie kan bijvoorbeeld zorgen voor een gevoel van noodzaak om gemeenschappelijke protocollen en richtlijnen te ontwikkelen. Maak daarom gezamenlijk afspraken. Wanneer bereik je meerwaarde en hoe geef je dat samen vorm? Als je dat helder hebt kun je stappen zetten.

Halffabricaat toetsen

Samenwerking met gebruikers levert vaak waardevolle inzichten op. Toets halffabricaten bij gebruikers en observeer en analyseer hoe zij omgaan met de ontwikkelde producten en diensten. Vervolgens kun je jouw zorginnovatie beter aanpassen aan de wensen van de gebruikers. Gebruikers krijgen zo ook een verantwoordelijkheidsgevoel om er samen een goed product van te maken. En het voorkomt het 'not-invented-here' syndroom.

Samenwerken is een belangrijk hulpmiddel voor de doorontwikkeling van jouw zorginnovatie. Elke zorginnovatie moet ten slotte nog gekleurd worden door lokale wensen, welke je achterhaalt door met gebruikers samen te werken. Je maakt jouw zorginnovatie op deze manier 'tailor-made'.

Maak het de samenwerkende partners gemakkelijk

Samenwerkende partners werken vaak vrijwillig mee en ontvangen meestal geen vergoeding voor de tijd die zij steken in de innovatie. Door ze bondig en in begrijpelijke taal regelmatig van de vorderingen rondom jouw zorginnovatie op de hoogte te brengen, maak je het ze gemakkelijker om een actieve bijdrage te leveren. Probeer problemen op te lossen in plaats van extra werk op te leggen. Zorg daarnaast voor regelmatige persoonlijke terugkoppeling. Daarbij is het heel belangrijk om een gelijkwaardige samenwerking op te zetten. Luister aandachtig naar ieders mening. Anders word je het nooit samen eens.

Verleiden en communiceren

Enthousiasmeren is onmisbaar bij zorginnovatie. Met een vlak verhaal win je geen aanhangers. Je hebt een overtuigend verkoopverhaal nodig, afgestemd op de verschillende gebruikersgroepen waar je mee werkt. Bedenk goed wat de meerwaarde voor hen is om met jou in zee te gaan. Blijf gebruikers betrekken door ze continu te informeren en op de hoogte te houden. Dit kan bijvoorbeeld via periodieke nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Houd rekening met een forse tijdsinvestering

Samenwerking aangaan met gebruikers kan meer tijd kosten. Wees hierover reëel richting management en benadruk de voordelen. Samenwerken draagt namelijk bij aan de langetermijnrelatie met jouw gebruikers. En aangezien zij ook de afnemers zijn van jouw zorginnovatie, stimuleer je hiermee dat jouw vernieuwing ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden.

Samenwerking en intellectueel eigendom

Vragen die een rol spelen bij de samenwerking tussen verschillende ondernemingen kunnen ook gericht zijn op intellectueel eigendom: van wie is deze innovatie? Gaan we het vastleggen? Hoe kunnen we er samen geld mee verdienen? Een belangrijke stap is het uitvoeren van een markt- en octrooionderzoek.

Marktonderzoek

Een marktonderzoek geeft antwoorden op vragen als: Welke behoeften heeft de markt? Zijn er deelmarkten te onderscheiden? Is er vraag naar mijn zorginnovatie? De website Ondernemersplein van de Rijksoverheid geeft meer informatie over het uitvoeren van een marktonderzoek.

Octrooionderzoek

In een octrooionderzoek wordt gekeken naar de markt voor vergelijkbare concepten en de prijzen die jouw concurrenten voor deze concepten vragen. Bovendien kan jouw product of dienst mogelijk met een octrooi beschermd worden. Voor meer informatie over octrooionderzoek en hulp bij het doen van een octrooionderzoek verwijzen we je naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.