Acties voor samenwerking

Samenwerking is belangrijk gedurende het hele innovatieproces. Van het eerste idee tot opschaling van uw zorgvernieuwing, met samenwerkingspartners komt u verder.

Bij elke stap van uw innovatieproces zijn bepaalde acties van belang. Een aantal belangrijke acties hebben we voor u op rij gezet.

Inleven en aansluiten bij de behoefte van de gebruiker

Samenwerken lijkt misschien simpel, maar is verre van vanzelfsprekend. Een vernieuwing betekent: veranderen. En daar zit vaak niemand op te wachten. U moet u daarom goed inleven en de problemen van alle verschillende groepen leren kennen. Alleen met die inzichten kunt u gebruikers overtuigen dat deze vernieuwing een verbetering oplevert.

Breng zo vroeg mogelijk de kenmerken van de doelgroep in kaart. Wees flexibel; leeft u zich in de situatie van de gebruiker in en sluit aan bij hun behoeften en gebruiken. Denk bij ā€˜eindgebruikerā€™ niet alleen aan de patiĆ«nt, maar ook aan de zorgprofessional. Soms betreft een innovatie immers een vernieuwing in de uitvoering van hun dagelijks werk. De zorgprofessional, samen met zorgverzekeraar en overheid, bepalen of een zorgvernieuwing wordt geĆÆmplementeerd in de zorgpraktijk.

Het betrekken van eindgebruiker kent verschillende acties per fase van uw innovatieproces:

Informatiebijeenkomst

U kunt starten met een informatiebijeenkomst voor zorgverleners, cliƫnten van de zorginstelling en hun naasten. Als meerdere partijen over de ontwikkeling en implementatie van uw innovatie gaan - bijvoorbeeld producenten, verzekeraars of ketenpartners - betrek deze dan ook bij zo'n bijeenkomst.

Vergeet niet jongeren en kinderen als zij de doelgroep zijn. Hun ouders zijn uiteraard belangrijk, maar vaak niet de uiteindelijke gebruiker. Een gezamenlijk probleem kan de motivatie zijn om samen te werken. Praktijkvariatie kan bijvoorbeeld zorgen voor een gevoel van noodzaak om gemeenschappelijke protocollen en richtlijnen te ontwikkelen. Maak gezamenlijk afspraken. Wanneer bereik je meerwaarde en hoe geef je dat samen vorm?

Halffabricaat toetsen

Samenwerking met gebruikers levert vaak waardevolle inzichten op. Toets halffabricaten bij uw gebruikers en observeer en analyseer hoe men omgaat met uw ontwikkelde producten en diensten. Vervolgens kunt u uw innovatie beter aanpassen aan de wensen van de gebruikers. Gebruikers krijgen zo ook een verantwoordelijkheidsgevoel om er samen een goed product van te maken. En het voorkomt het 'not-invented-here' syndroom.

Samenwerken is dan ook een belangrijk hulpmiddel voor doorontwikkeling. Elke vernieuwing moet immers nog gekleurd worden naar de lokale wensen en die achterhaalt u door met gebruikers samen te werken. U maakt de innovatie 'tailor-made'.

Maak het de samenwerkende partners gemakkelijk

Samenwerkende partners werken vaak vrijwillig mee en ontvangen meestal geen vergoeding voor de tijd die zij steken in de innovatie. Door ze bondig en in begrijpelijke taal regelmatig van de vorderingen op de hoogte te brengen, maakt u het ze gemakkelijker om een actieve bijdrage te leveren. Probeer hun problemen op te lossen in plaats van ze extra werk te geven. Zorg ook voor regelmatige persoonlijke terugkoppeling. Daarbij is het heel belangrijk om een gelijkwaardige samenwerking op te zetten. Luister aandachtig naar ieders mening. Anders wordt u het samen nooit eens.

Verleiden en communiceren

Enthousiasmeren is onontbeerlijk. Met een vlak verhaal wint u geen aanhangers. U heeft een overtuigend verkoopverhaal nodig, afgestemd op de verschillende gebruikersgroepen. Bedenk goed wat de meerwaarde voor hen is om met u in zee te gaan. Blijf de gebruikers ook betrekken door ze continu te informeren over de vorderingen. Dit kan bijvoorbeeld via periodieke nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Houd rekening met een forse tijdsinvestering

Samenwerking aangaan met gebruikers kost wellicht wel dubbel zoveel tijd dan van te voren ingeschat. Wees hierover reĆ«el richting management en Ā benadruk vooral de voordelen. Samenwerken draagt namelijk bij aan de langetermijn relatie met uw gebruikers. En aangezien zij ook de afnemers zijn van uw innovatie, stimuleert u hiermee dat uw vernieuwing ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden.

Samenwerking en intellectueel eigendom

Vragen die een rol spelen bij de samenwerking tussen verschillende ondernemingen kunnen ook gericht zijn op intellectueel eigendom: van wie is deze innovatie? Gaan we het vastleggen? Hoe kunnen we er samen geld mee verdienen? Een belangrijke stap is het uitvoeren van een markt- en octrooionderzoek.

Marktonderzoek

Een marktonderzoek geeft antwoorden op vragen als: Welke behoeften heeft de markt? Zijn er deelmarkten te onderscheiden? Is er vraag naar mijn zorgvernieuwing? De website Ondernemersplein van de Rijksoverheid geeft meer informatie over het uitvoeren van een marktonderzoek.

Octrooionderzoek

In een octrooionderzoek wordt gekeken naar de markt voor vergelijkbare concepten en de prijzen die uw concurrenten voor deze concepten vragen. Bovendien kan uw product of dienst mogelijk met een octrooi beschermd worden. Voor meer informatie over octrooionderzoek en hulp bij het doen van een octrooionderzoek verwijzen we u naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.