Opschaling

Wanneer je jouw zorginnovatie en de bijbehorende werkprocessen in de vorige fase uitgebreid hebt getest en op basis van evaluaties met alle doelgroepen hebt bijgeschaafd tot de nieuwe standaard, is het tijd voor opschaling. Opschaling houdt in dat je het werkproces gaat standaardiseren, stuurt op structureel gebruik en herijkt en door ontwikkelt.

In deze fase van opschaling pas je digitale zorg breder in de organisatie toe.

Belang van opschaling

Innovatieve zorgtechnologie maakt pas echt verschil als ze op grote schaal gebruikt worden. Om de potentie digitale zorg te benutten, moet deze structureel gebruikt worden in de dagelijkse praktijk. Dit is de basis om ervoor te zorgen dat digitale zorg structureel tot waarde leidt en gedane investeringen de moeite waard maakt.