Filteren

Technology Readiness Level (TRL)
Sector
Soort financiering
Gewenste bijdrage vanaf
Financier / verstrekker
Probeer andere filters om meer resultaten te zien.
Zorgverzekeraar individueel

Add on Telemonitoring

Declarabel product indien contract is met ziekenhuis indien het bestaande zorg vervangt
Maximale bijdrage

max tarief ā‚¬164,13 max 3 keer per jaar

Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed Breaking barriers

In Nederland zit 90% van de startups en scale-ups in de eerste groeifase. Zij lopen tegen forse barriĆØres aan. Deze AI-startups hebben niet alleen te maken met de uitdagingen waar alle startups tegenaan lopen, zoals gebrek aan kapitaal of gebrek aan gekwalificeerd personeel. Maar zij lopen ook tegen een aantal additionele beperkingen aan, bijvoorbeeld de toegang tot data. En gebrek aan begrip en ā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed ELSA Labs call 2

De ELSA Labs focussen op onderzoek naar de ontwikkeling, toetsing, implementatie, en regulering van AI die inclusief, toekomstbestendig, transparant en mensgericht is. Technologische en economische ontwikkelingen worden in samenhang met hun ethische, juridische en maatschappelijke aspecten (ELSA) bestudeerd. Aan de hand van concrete casussen in verschillende maatschappelijke domeinen; met inachtnā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed ELSA Labs call 3

De ELSA Labs focussen op onderzoek naar de ontwikkeling, toetsing, implementatie, en regulering van AI die inclusief, toekomstbestendig, transparant en mensgericht is. Technologische en economische ontwikkelingen worden in samenhang met hun ethische, juridische en maatschappelijke aspecten (ELSA) bestudeerd. Aan de hand van concrete casussen in verschillende maatschappelijke domeinen; met inachtnā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed EU innovatie

Het doel van dit onderdeel is het vergroten van de participatie van Nederlandse private en publieke partijen in Europese innovatie-initiatieven. Op die manier kunnen Nederlandse partijen bijdragen aan en invloed uitoefenen op de Europese invulling van human centric AI, technologieontwikkeling, toepassing, standaardisatie, en kunnen bedrijven hun positie in deze markt verbeteren. Dankzij de Europeā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed EU MKB voucher

Het voucherprogramma steunt nieuwkomers om Europese samenwerkingen en projecten te ontwikkelen. Het gaat daarbij voornamelijk om innovatieve en early adopters MKB-bedrijven en startups die zich richten op AI-technologie of -toepassingen, en voor wie expansie naar Europa via samenwerkingsprojecten opportuun is. Zij kunnen vouchers aanvragen waarmee ondersteuning, expertise of capaciteit ingehuurdā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed EU mobiliteit

Het EU mobiliteitsprogramma versterkt de Nederlandse participatie in Europese netwerken gericht op fundamenteel en toegepast AI-onderzoek. Zodat Nederland op termijn op gecoƶrdineerde wijze kan meedingen naar Europese onderzoeksmiddelen en mogelijkerwijs een Europees AI-lighthouse voor onderzoek en innovatie. Het vergroot de samenwerkingen rond de uitdagingen van de Nederlandse AI-onderzoeksagendā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed Fellowship grant

Het doel van de AiNed Fellowship grant is Nederlandse academische kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor bijzondere en excellente AI-onderzoekers in de internationale strijd om talent. Dit geldt zowel voor het aantrekken van nieuw talent, als voor het behouden van talentvolle onderzoekers die concurrerende internationale aanbiedingen krijgen. Er wordt ingezet op uitzonderlijk AI-talentā€¦
Maximale bijdrage
€ 845.000,-
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
1 januari 2026
NL AIC / AINed

AiNed Fellowship grant 2

Het doel van de AiNed Fellowship grant is Nederlandse academische kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor bijzondere en excellente AI-onderzoekers in de internationale strijd om talent. Dit geldt zowel voor het aantrekken van nieuw talent, als voor het behouden van talentvolle onderzoekers die concurrerende internationale aanbiedingen krijgen. Er wordt ingezet op uitzonderlijk AI-talentā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed Impulsproject

Impulsprojecten hebben als doel om snel de haalbaarheid van nieuwe AI-toepassingen te onderzoeken met een zo compleet mogelijke groep stakeholders die veelal regionaal verbonden zijn. Voor het toekennen van kortlopende impulsprojecten met een beperkt budget worden idealiter de AI-hubs gemandateerd. Dit versterkt het eigenaarschap van de AI-hubs voor doelgerichte projecten en het bijeenbrengen vanā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed Innovatielab

Innovatielabs zijn door bedrijven, publieke organisaties en kennisinstellingen geĆÆnitieerde onderzoeksprojecten. Gericht op het ontwikkelen van AI-technologie in de vorm van een meerjarig onderzoeksprogramma. AiNed innovatielabs worden ingericht voor de prioritaire toepassingsgebieden (met spin-off naar andere) en focusgebieden. Om de ketenprojecten voor maatschappelijke en economische effecten ā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed Learning community

Dit AiNed programmaonderdeel realiseert in belangrijke mate de benodigde doorbraak in nieuwe curricula en opleidingscapaciteit op alle niveaus en sectoren. De schaalsprong en versnelling worden bereikt door leren, innoveren en werken in expliciete samenhang met elkaar plaats te laten vinden. In learning communities werken praktijkgerichte onderzoekers, onderwijsontwikkelaars, en professionals uitā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AINED MIT AI call 2 regeling

Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen en wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiƫle Intelligentie (AI)? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject op het thema AI.
Maximale bijdrage

35 % van subsidiabele kosten

Deadline indienen
9 mei 2023
Einddatum looptijd
9 mei 2023
NL AIC / AINed

AiNed MKB valorisatie 2

Verschillend onderzoek laat zien dat het MKB tegen vele barriĆØres aanloopt bij het toepassen van AI. Ze staan vaak te ver af van de kennisinstellingen, zijn niet of nauwelijks betrokken bij topsectoren en hebben in de regel weinig tijd en weinig financiĆ«le middelen. Voor AI geldt bovendien dat ze geen toegang tot data hebben. Daarnaast staan professionals met kennis van AI-implementaties vaak watā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

AiNed Opleidingsvoucher

Dit programmaonderdeel realiseert de uitvoering van training en (om-)scholing en certificering voor werknemers van bedrijven en publieke organisaties. Ook hier worden learning communities maximaal ingezet. Om het volume en gebruik van dit programmaonderdeel door werknemers en ondernemers direct te stimuleren, wordt gewerkt met het uitvoeringsinstrument vouchers, met RVO als uitvoeringsorganisatieā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
Zorgverzekeraar individueel

Bekostiging Digitale Zorg via de NZa overzicht

Wegwijzer Bekostiging eHealth geeft een actueel overzicht van de huidige structurele bekostigingsopties om vanuit ZvW geld digitale zorg te financieren
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
31 december 2023
Zorgverzekeraar individueel

Beleidsregel Innovatie voor Kleinschalige Experimenten

3 jaar max indien nog geen bestaande betaaltitel; evaluatie verplicht
Maximale bijdrage

notk (vrij tarief)

Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
Zorgverzekeraar individueel

Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg

Verzekeraars mogen met regionale ondersteuningsstructuren afspraken maken om te investeren in bijvoorbeeld digitalisering in 1e lijn (huisartsen, apotheken, verloskundigen, paramedici). max ā‚¬1,74 bijdrage per verzekerde; voorbeeld beleid en vereisten van VGZ: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/eerstelijns-ondersteuningsgelden/algemeen
Maximale bijdrage

ā‚¬ 1,84 (per verzekerde)

Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
31 december 2024
RVO

BMKB

De BMKB vergroot het onderpand voor een lening van een financier en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
Zorgverzekeraar individueel

Contractonderhandelingen / onderdeel van bestaande zorgprestaties

Zorgverzekeraars kunnen in contractonderhandeling met een zorgaanbieder afspraken maken over eventuele vergoeding / investering. Kijk ook naar inkoopbeleid van zorgverzekeraars. In veel gevallen is niet de zorgverzekeraar maar de zorgaanbieder bepalend en kan die zelfstandig de keuze maken om een bepaalde innovatie in te zetten, en maakt die zelf de businesscase binnen de bestaande bekostiging (eā€¦
Maximale bijdrage

notk (soms max tarieven voor prestaties, zie NZa)

Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
RVO

DHI (subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten)

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is DHI mogelijk interessant voor u. Er zijn 3 'smaken'.
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NL AIC / AINed

Doorbraak ketenproject

Deze ketenprojecten bereiken doorbraken op hoger maturiteitsniveau (Technology Readiness Level - TRL) in geselecteerde toepassingsgebieden, topsectoren, maatschappelijke missies en service platformen met hoge toegevoegde waarde. Consortia van Nederlandse bedrijven, AI-onderzoekers en publieke organisaties ā€“ met participatie langs de waardeketen ā€“ dienen voorstellen voor ketenprojecten in. Deze prā€¦
Maximale bijdrage
€ 5.000.000,-
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
EU

EIC Accelerator

Supports individual Small and Medium Enterprises (SMEs), in particular Startups and spinout companies to develop and scaleup game-changing innovations. In some cases small mid-caps (up to 500 employees) are supported. Grant funding (non-dilutive) and/or investments (direct equity investments).
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
EU

EIC Pathfinder

Voor geavanceerd onderzoek, om de wetenschappelijke basis te leggen voor baanbrekende technologieƫn. Supports the exploration of bold ideas for radically new technologies. It welcomes the high-risk / high gain and interdisciplinary cutting-edge science collaborations that underpin technological breakthroughs.
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
EU

EIC Transition

Voor het omzetten van onderzoeksresultaten in baanbrekende innovaties en het ontwikkelen van business plannen voor specifieke toepassingen. Funds innovation activities that go beyond the experimental proof of principle in laboratory. Projects should address both technology and market/business development, possibly including iterative learning processes based on early customer or user feedback.
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
RVO

Eurostars

Voor de mkb-ondernemer die samen met partner(s) in andere landen wil samenwerken in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector
Maximale bijdrage
€ 500.000,-
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
Zorgverzekeraar individueel

Facultatieve Prestatie

Prestatie wordt altijd aangevraagd door een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar samen. voor 1e lijn is ook facultatieve prestatie mogelijk. daarvoor geldt een andere link. kijk even op de NZa website. Voor de ziekenhuiszorg kan alleen nog in 2023 een facultatieve prestatie worden ingediend
Maximale bijdrage

notk (vrij tarief)

Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
31 december 2023
RVO

Garantie Ondernemersfinanciering

Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico.
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
Health Innovations

Health Innovation Fund IV

Maximale bijdrage
€ 5.000.000,-
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
31 december 2035
Healthy Capital

Healthy Capital - Seed Capital

Seed capital fonds opgericht om zorgtransformatie te versnellen. Healthy.Capital II Seed BV ('Healthy.Capital') investeert in jonge, veelbelovende Nederlandse ondernemingen die zich met hun innovatieve oplossingen richten op de Health & Care sector. Door ondernemers, voor ondernemers.
Maximale bijdrage
€ 3.000.000,-
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
31 december 2032
EU

Horizon Europe cluster Health, cluster DIS (Digital, Industry, Space)

Voor iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband. Brede samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren (onderzoek- en onderwijsinstellingen, industrie, NGO's, en meer).
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
Twee grootste zorgverzekeraars in regio

Impactvolle transformaties IZA gelden

Impactvolle transformaties kunnen worden ingediend door een (groep van) zorgaanbieder(s) bij de grootste 2 verzekeraars in de regio. In de link een voorbeeld met stappenplan bij VGZ als VGZ de grootste verzekeraar is
Maximale bijdrage

notk

Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
31 december 2026
Zorg voor innoveren (VWS, ZIN, NZa, RVO, ZonMw)

Implementatie- en opschalingscoaching Duurzame Zorg

Implementatie- en opschalingscoaching Duurzame Zorginitiatieven. De subsidie kan worden ingezet voor de inhuur van een externe implementatie- en opschalingscoach of voor het vrijstellen van een eigen personeelslid die als duurzaamheidscoƶrdinator het verschil kan maken. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
Maximale bijdrage
€ 15.000,-
Deadline indienen
30 juli 2024
Einddatum looptijd
8 april 2025
Zorg voor innoveren (VWS, ZIN, NZa, RVO, ZonMw)

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis ronde 3. T.b.v. de inhuur van een externe coach voor de implemtatie- en opschaling van zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken om langer thuis te wonen. Coaches worden geselecteerd door de aanvragende zorgorganisatie. Een goede voorbreiding op de aanvraag spaart tijd.
Maximale bijdrage
€ 10.000,-
Deadline indienen
21 mei 2024
Einddatum looptijd
21 januari 2025
Inkef Capital

Inkef Capital

Maximale bijdrage
€ 30.000.000,-
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
RVO

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het moet gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat.
Maximale bijdrage
€ 10.000.000,-
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
RVO

MIT kennisvouchers (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren)

Bent u een mkb'er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden, kunt u gebruik maken van een voucher.
Maximale bijdrage
€ 9.000,-
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
RVO

MIT R&D samenwerking (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren)

Met andere mkb'ers samenwerken om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen.
Maximale bijdrage
€ 350.000,-
Deadline indienen
13 september 2022
Einddatum looptijd
N.v.t.
Regionaal loket

MIT  haalbaarheid (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren)

Een haalbaarheidsproject is een project dat bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Een haalbaarheidsstudie is het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten en de kansen en risā€¦
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
RVO

PIB (Partners for International Business)

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Ondernemen in het buitenland is niet altijd makkelijk. U kunt te maken krijgen met handelsbarriĆØres, onvoldoende kennis bij lokale overheden en bedrijven, of nadelige lokale wetgeving.
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
Zorgverzekeraar individueel

S3 bekostiging huisartsenzorg

Artikel 7.2.2 van huisartsbekostiging biedt mogelijkhede nvoor bekostiging van eHealth
Maximale bijdrage

notk (vrij tarief)

Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
31 december 2025
RVO

SIB (Support International Business)

Bent u een ondernemer met de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan? En weet u al welke buitenlandse afzetmarkt de beste kansen biedt voor uw product of dienst? Dan is de Support International Business (SIB) regeling iets voor u. Er zijn diverse opties.
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
NWO

Take-Off

Met een lening uit de Take-off onderzoeken academische, hbo en TO2 innovatieve starters of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
Zorgverzekeraar individueel

Thuiszorgtechnologie

Thuiszorgtechnologie kun je als prestatie inzetten als aanbieder van ouderenzorg in overleg met je zorgverzekeraar; daarvoor wordt maximaal 6,5u per client per maand gedeclareerd tegen vigerende max tarieven.
Maximale bijdrage

max 6,5u per client per maand Ć” max ā‚¬63,88 (verzorging) en ā‚¬83,07 per uur

Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
31 december 2023
NL AIC / AINed

Verkennend ketenproject

In verkennende ketenprojecten staat de toepassing van een kansrijke AI-technologie in Ć©Ć©n van de geprioriteerde toepassingsgebieden centraal, maar is er minder sprake van een vooropgezet implementatieplan. De projecten hebben als doel het verkennen van recente wetenschappelijke AI-ontdekkingen en de kansen voor grote maatschappelijke of economische uitdagingen. Om zo tot een tijdig en zinvol oordā€¦
Maximale bijdrage
€ 150.000,-
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
RVO

VFF (Vroege Fase Financiering)

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken innovatieve starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.
RVO

WBSO

De WBSO is een fiscale regeling waarmee u uw kosten voor Research & Development (R&D) kunt verlagen. Het levert u een belastingvoordeel op.
Maximale bijdrage
Notk (vrij tarief)
Deadline indienen
N.v.t.
Einddatum looptijd
N.v.t.