Financiële wegwijzer AI gezondheid en zorg

Deze wegwijzer geeft een overzicht van een aantal subsidies en regelingen die voor zorginnovatoren relevant kunnen zijn om de ontwikkeling van hun idee of product naar een volgend niveau te tillen. De wegwijzer is opgesteld in samenwerking met de Nederlandse AI coalitie, Zorgverzekeraars Nederland en het Kenniscentrum Digitale Zorg. De financiële wegwijzer is nog in ontwikkeling, de eerste versie is nu gereed. Deze wordt in de toekomst zowel inhoudelijk als ook functioneel verder uitgebreid.

Disclaimer: hoewel de financiële wegwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gebruik van financiële wegwijzer

Je kunt gebruik maken van filters om de financiële instrumenten te vinden die voor jou relevant zijn. 
Je kunt filters gebruiken op alle kolommen die gekleurde velden bevatten. 

Voorbeeld:
Selecteer de kolom ‘Technology Readiness Level (TRL)’, kies ‘contains’ in de middelste drop-down list en selecteer vervolgens de waarde ‘4: Implementatie en test prototype’ om alle financiële instrumenten te zien die beschikbaar zijn voor producten die in TRL fase 4 zitten. 

Om een filter ongedaan te maken en terug te gaan naar het volledige overzicht met financiële regelingen, klik je op het prullenbak symbool.

Om een volledig overzicht van een bepaalde regeling te bekijken, klik je om de twee blauwe pijltjes links naast de naam de desbetreffende financiële regeling.
 

Uitleg over verschillende kolommen in de financiële wegwijzer

Kolom 1: Instrument – naam

Overzicht van de namen van de financiële regelingen. 

Kolom 2: Technology Readiness Level

Technology Readiness Levels geven aan in welke fase de ontwikkeling van een nieuwe technologie zit. Veel subsidies maken gebruik van het TRL model om aan te geven voor welke fase van een innovatietraject een subsidie bedoeld is. Er zijn 9 Technology Readiness Levels. Hoe hoger het level, hoe dichter je bij het op de markt brengen van jouw innovatie zit. 

 1. Fundamenteel onderzoek
  Je doet onderzoek naar je innovatieve idee en de basisprincipes van de innovatie. Je bent hierbij bezig met fundamenteel onderzoek en deskresearch.
 2. Toegepast onderzoek
  Je gaat nu bezig met de formulering van het technologisch concept en de praktische toepassingen. In deze fase ben je vooral bezig met experimenteel en/of analytisch onderzoek.
 3. Toetsing (Proof of principle / Proof of concept)
  Je onderzoekt de toepasbaarheid van het concept op experimentele basis (experimenteel proof of concept). Je toetst en valideert hypotheses over verschillende componenten van het concept.
 4. Implementatie en test prototype
  Je gaat de Proof-of-concept van je innovatie op labschaal testen. Een prototype dat je in deze fase ontwikkelt, kost relatief weinig geld en tijd om te ontwikkelen en is daarmee nog ver verwijderd van een definitief product, proces of dienst.
 5. Validatie prototype
  Je onderzoekt de werking van het technologisch concept in een relevante omgeving. Dit is de 1e stap in de demonstratie van de technologie. Een prototype dat je in deze fase ontwikkelt, kost relatief veel tijd en geld en is niet ver verwijderd van het uiteindelijke product of systeem.
 6. Demonstratie prototype in testomgeving
  Je gaat het concept uitgebreid testen en demonstreren in een relevante testomgeving. Het testen vindt plaats na de technische validatie in een relevante (pilot) omgeving, zoals een proeftuin. Het concept geeft inzicht in de werking van alle componenten tezamen.
 7. Demonstratie prototype in operationele omgeving
  Je gaat het concept testen en demonstreren in een gebruikersomgeving om werking in een operationele omgeving te bewijzen. De demonstratie van het concept in een praktijkomgeving levert nieuwe inzichten op voor de definitieve markttoepassing van uw innovatie.
 8. Product/dienst is compleet en operationeel
  In deze fase krijgt je innovatie zijn definitieve vorm. Je hebt de technologische werking getest en het is bewezen dat het voldoet aan gestelde verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering). Daarnaast bepaal je de financiële kaders voor (massa)productie en lancering en ben je klaar voor de volgende stap.  
 9. Marktintroductie product/dienst/procedé
  Je innovatie is technisch en commercieel gereed; productierijp en klaar voor lancering in de gewenste marktomgeving. Nu het totale ontwikkelingsproces is afgerond weet je hoe je je product bij de gewenste doelgroep in de juiste markt krijgt.

Bron: RVO

Kolom 4: Fase volgens Hulpmiddel-Handelingsruimte

Om onderzoekers en ontwikkelaars in het traject van ontwikkeling tot opschaling van waardevolle artificiële intelligentie (AI) te helpen, heeft het actieteam Handelingsruimte van het VWS-programma Waardevolle AI voor Gezondheid een handig hulpmiddel ontwikkeld. Dit hulpmiddel biedt aanwijzingen in de handelingsruimte binnen de wet- en regelgeving. Het hulpmiddel gaat uit van acht fases binnen de innovatiefunnel. Deze fases zijn:

Idee:
genereer en verzamel ideeën die waarde toevoegen aan gezondheid en zorg.

Verkenning:
Verken benodigde resources, onderliggende vragen en oplossingsrichtingen. En bundelen deze tot een conceptueel ontwerp.

Ontwikkel:
Verzamel benodigde resources en ontwikkel een testbare oplossing (MVP).

Pilot A:
Valideer de oplossing zonder patiënten.

Pilot B:
Test de oplossing met patiënten.

Implementatie:
Bereid implementatie voor en bouw een productiewaardige oplossing.

Productie:
Oplossing wordt gebruikt in de medische praktijk.

Waardevolle AI:
(Zorg voor) Continue monitoring en opschaling van waarde.

Bron: actieteam Handelingsruimte van het VWS-programma Waardevolle AI voor Gezondheid