NFU - Naar een goede waarde

Wetenschappelijk onderzoek leidt in het algemeen tot openbaar toegankelijke kennis.

Kennis als zodanig kan niet worden beschermd. Dit is wel het geval als behulp van deze kennis een uitvinding met potentiële marktwaarde is gedaan. Als vermoed wordt dat het gebruik van deze marktwaarde nodig kan zijn om de uitvinging verder te ontwikkelen, is het belangrijk de uitvinding te beschermen.

Dit gebeurt door het aanvragen en verwerven van een octrooi waarmee het intellectuele eigendom (intellectual property) wordt vastgelegd. Dergelijke IP is vervolgens uitgangspunt voor valorisatie.