Nictiz - Evaluatie van eHealth-technologie

Het paraplubegrip ā€˜eHealthā€™ is erg breed gedefinieerd. Daarom is het belang-rijk steeds duidelijk te maken waarover het uiteindelijk gaat: om welke technologie, in welk zorgproces, in welke zorgsector, met welke (eind)gebruikers.

In de zorg zijn verschillende posities te onderscheiden met elk een eigen beleidscontext. Elke beleidscontext kent een eigen waardenhiƫrarchie. Per context worden vaak verschillende kwaliteitscriteria gehanteerd voor het beoordelen van technologie. Ook bestaan per context uiteenlopende routes en routines in de besluitvorming. Dergelijke verschillen komen voort uit onderscheiden belangen, gezichtspunten en doelstellingen.