Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag

Goede samenwerking tussen professionals uit de onderwijspraktijk en onderzoekers draagt bij aan verbetering van het onderwijs en innovaties. Als zij besluiten tot het uitvoeren van onderzoek, dan is het formuleren van de juiste onderzoeksvraag cruciaal. Hoe dat proces van vraagarticulatie eruit ziet, is te lezen in een praktisch boekje getiteld Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag.

De auteurs geven met deze uitgave onderwijsprofessionals en onderzoekers onderbouwde handvatten voor samenwerking. Het gaat specifiek over het proces van vraagarticulatie bij praktijkvraagstukken, met het idee om mogelijk praktijkgericht onderzoek te gaan doen. Betrokkenen verkennen samen een praktijkvraagstuk en besluiten in goed overleg of onderzoek nodig is. Deze manier van werken verhoogt de praktijkrelevantie van het onderzoek en maakt de kans op kennisbenutting groter.