Nederlandse Zorgautoriteit - Wegwijzer bekostiging e-health

E-health krijgt een steeds grotere rol in de zorg. De NZa moedigt e-health aan als deze de zorg beter en betaalbaarder maakt.

Toch kan de implementatie van e-health nog sneller. Dat komt onder meer omdat de bekostiging van e-health nog niet altijd duidelijk is. De NZa heeft daarom de Wegwijzer bekostiging e-health gepubliceerd.

In dit document staat voor iedere zorgsector duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor het bekostigen van e-health.