e-Health-monitor 2018 - Infographic

Digitale toepassingen worden in verschillende mate ingezet in de gezondheidszorg.

De complexiteit van het zorgproces, de interactie tussen zorggebruiker en zorgverlener en de urgentie die wordt gevoeld, hebben invloed op het gebruik van digitale toepassingen.

Visie, vertrouwen en goede digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan versnelling in het gebruik van e-health.