E-health implementatie - planvorming

Deze video vestigt in 13 korte scenes met animaties van menselijke figuren, objecten en afbeeldingen van webpagina's de aandacht op een hulpmiddel van Zorg voor innoveren. Het gaat hierbij om de online handreiking voor de implementatie van e-health. De video belicht het belang van planvorming, waarbij de animaties de gesproken tekst illustreren. De voice-over noemt achtereenvolgens het bepalen van ambitie en risico's, het verkrijgen van een 'go' en steun en het voorkomen van budgettaire beperkingen, waardoor de toepassing waardevol kan zijn. Tenslotte verwijst de video naar de specifieke pagina op de website van Zorg voor innoveren waar de handreiking te lezen is.

Download deze video
Uitgeschreven tekst

Je staat in de startblokken om een e-health toepassing te introduceren in jouw zorgorganisatie.

Je hebt net de visie en strategie uitgewerkt en weet dus precies wat je wil bereiken met je innovatie.

Maar hoe zorg je nou dat deze toepassing echt gaat slagen en dat je draagvlak creëert binnen de organisatie?

Planvorming is de oplossing!

Met onze overzichtelijke handreiking op zorgvoorinnoveren.nl

Bepaal je je eigen ambitie, weet je waar straks de risico’s liggen, heb je hierop ingespeeld.

Krijg je een “Go”, staan medewerkers echt achter de innovatie en belandt jouw innovatie niet op deze stapel.

Met deze systematische aanpak voorkom je ook dat je midden in het proces om budgettaire redenen wordt teruggefloten.

Je maakt namelijk de kosten en opbrengsten in een vroegtijdig stadium inzichtelijk.

En zo zorg je dat de toepassing jullie echt vooruit helpt.

Natuurlijk vind je hier nog veel meer handige tips, voorbeelden en aandachtspunten.