Wet- en regelgeving

Download deze video
Uitgeschreven tekst

<font color=#000000FF>Wet- en regelgeving</font>

<font color=#000000FF>Wetten en regels. </font>
<font color=#000000FF>Vaak stellen ze grenzen en verplichtingen. </font>

<font color=#000000FF>Maar wist je dat er in de zorg ook </font>
<font color=#000000FF>wet- en regelgeving in het leven is geroepen... </font>

<font color=#000000FF>...die zorginnovatie juist stimuleert?</font>

<font color=#000000FF>Pak het slim aan en </font>
<font color=#000000FF>oriënteer je hier tijdig op. </font>

<font color=#000000FF>In de kennisbank van Zorg voor Innoveren </font>
<font color=#000000FF>vind je de geldende wetten en regels...</font>

<font color=#000000FF>...voor de verschillende fasen </font>
<font color=#000000FF>van het innovatieproces.</font>

<font color=#000000FF>Meer weten?</font>
<font color=#000000FF>Lees hier dan verder.</font>