NL AIC / AINed

AiNed ELSA Labs call 3

De ELSA Labs focussen op onderzoek naar de ontwikkeling, toetsing, implementatie, en regulering van AI die inclusief, toekomstbestendig, transparant en mensgericht is. Technologische en economische ontwikkelingen worden in samenhang met hun ethische, juridische en maatschappelijke aspecten (ELSA) bestudeerd. Aan de hand van concrete casussen in verschillende maatschappelijke domeinen; met inachtneming van generaliseerbaarheid vanuit die casussen. Zodat AI-toepassingen publieke waarden en mensenrechten respecteren en – waar mogelijk – bevorderen. Dit draagt bij aan het vertrouwen van burgers in AI-toepassingen enerzijds, en rechtszekerheid van publieke en private organisaties om te innoveren op basis van AI anderzijds. Elk van de ELSA Labs werkt aan een specifieke use case. Een overkoepelende activiteit legt de gedeelde ontwerpprincipes en disseminatie voor mensgerichte AI vast. Op deze wijze kan Nederland bijdragen aan een Europees Regulatory framework proposal on artificial intelligence. Nederlandse bedrijven kunnen nu al kennis opdoen en zich voorbereiden voor AI-producten, processen en diensten die voldoen aan dit aankomende wettelijke raamwerk. Alle AI-innovatielabs, toegepast AI-onderzoek- en valorisatieprojecten en startups hebben grote baat bij deze helderheid. Zij dragen door hun eigen onderzoek en valorisatie ook bij aan het richting geven van het wettelijke raamwerk.

Technology Readiness Level (TRL)
Implementatie en test prototype
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 10.200.000,-
Maximale bijdrageNader overeen te komen
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Pilot A
Technologie
AI
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Nee
Meer informatieNaar aanbieder