NL AIC / AINed

AiNed EU innovatie

Het doel van dit onderdeel is het vergroten van de participatie van Nederlandse private en publieke partijen in Europese innovatie-initiatieven. Op die manier kunnen Nederlandse partijen bijdragen aan en invloed uitoefenen op de Europese invulling van human centric AI, technologieontwikkeling, toepassing, standaardisatie, en kunnen bedrijven hun positie in deze markt verbeteren. Dankzij de Europese samenwerking komen tevens financiële middelen uit Europese AI-innovatieprogramma’s ten goede aan Nederlands innovatiebeleid. De projecten die uitgevoerd worden zullen doorgaans betrekking hebben op TRL 3 – 6 (‘tech development and demonstration’).

Technology Readiness Level (TRL)
Toetsing (Proof of principle / Proof of concept)
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 34.200.000,-
Maximale bijdrageNader overeen te komen
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Pilot B
Technologie
AI
Europese partner nodig?Ja
Academische partner nodig?Nee
Meer informatieNaar aanbieder